Thơ: Chân Dung Tử Đạo

0

CHÂN DUNG TỬ ĐẠO

Có nhiều loại cực hình
Khiến tử tội khốn khổ
Xử giảo là treo cổ
Rồi xỏ mũi, xâu tai

Lăng trì là tùng xẻo
Tẫn hình thật gớm ghê
Là cắt xương bánh chè
Hoặc tru di tam tộc (1)

Rồi nào là bào cách (2)
Hoặc mổ bụng lấy thai
Kẹp đầu ngón chân tay
Cái chết thật tức tưởi!

Hình phạt thật kinh hãi
Nhưng các bậc thánh hiền
Vẫn vui chịu thản nhiên
Thân xác là cát bụi

Những con người vĩ đại
Dẫu cuộc sống bình thường
Giữ một lòng tín trung
Quyết tâm chết vì Chúa

Da vàng và máu đỏ
Những con người Việt Nam
Oanh liệt và hiên ngang
Ánh Đức Tin tỏa sáng

Các tiền nhân anh dũng
Đã vì Chúa liều thân
Xin trợ giúp chúng con
Kitô hữu Nước Việt

TRẦM THIÊN THU

(1) họ cha, họ mẹ và họ vợ/chồng.
(2) trói vào cột lửa cho đến chết.

64

Comments are closed.