Các nhà Khoa học đã tìm ra bằng chứng, chứng minh sự tồn tại của Thiên Chúa

0

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ TÌM RA BẰNG CHỨNG
CHỨNG MINH SỰ TỒN TẠI CỦA THIÊN CHÚA

222

Oneway.vn – Các nhà khoa học đã khám phá về sự sống bắt đầu trên trái đất như thế nào? Thật vô cùng ngạc nhiên khi tất cả những bằng chứng họ khám phá đều chỉ ra sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa hoặc Một Đấng Siêu nhiên toàn năng – Đấng mà đã thiết kế mọi sự trên trái đất này vô cùng hoàn hảo.

Thay vì bác bỏ sự tồn tại của Thiên Chúa, phần lớn các nhà khoa học kết luận rằng họ càng khám phá nhiều về khởi nguồn của sự sống bao nhiêu thì họ càng thấy Kinh Thánh đã chứng tỏ điều này bấy nhiêu, giống như trong sách Sáng Thế, đoạn 1:1, chép rằng: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất”.

Ngay cả những nhà khoa học cho rằng đằng sau những mã DNA cho thấy sự thông minh đó vượt quá suy tưởng của họ.

Hãy xem về cách các nhà khoa học chứng minh về sự tồn tại của Chúa!

Chúa Giêsu đáp rằng:“Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Vì bằng các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các người biết và đã thấy Ngài”.

MINH ĐIỀN (theo imsoblesseddaily.com)

Xem phim: https://www.youtube.com/watch?v=Cn8TGtBrGb8

Comments are closed.