Thơ: Giuse đừng ngại

0

GIUSE ĐỪNG NGẠI

“Này Ông Giuse là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì Người Con Bà cưu mang, là do quyền năng Chúa Thánh Thần, Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho Con Trẻ là Giêsu” (Mt.1,20-21)

images

NÀY đây Cha Đức Chúa Trời,
ÔNG là bạn cuả một người đồng trinh.
GIUSE Cha Đấng Cứu Tinh,
LÀ CON Thánh Tử hy sinh cứu đời.
CHÁU con tản mác khắp nơi,
ĐAVÍT chiến thắng, muôn người tung hô!
ĐỪNG nổi giận như Saolô!
NGẠI chi giáp mặt để chờ thứ tha!
ĐÓN người khách lạ về nhà,
BÀ con thân thuộc chính là anh em.
MARIA hãy đợi xem,
VỢ ông, ông hãy nhận đem về nhà!
ÔNG là chồng của chính Bà!
VỀ nhà ông sẽ hiểu ra mọi điều!
VÌ đây hôn ước tình yêu!
NGƯỜI bạn sẽ sống sớm chiều cùng ông!
CON trẻ muôn người đợi trông,
BÀ thụ thai Đấng thuộc dòng dõi vua.
CƯU mang chín tháng không thừa,
MANG con đi trốn lúc vừa mới sinh.
LÀ Cha thánh đức nhiệt thành,
DO Ý Thiên Chúa sao mình chẳng tuân?
QUYỀN làm Cha phải ân cần,
NĂNG nổ phục vụ bước chân không ngừng.
CHÚA đi rao giảng khắp vùng,
THÁNH Linh tuôn đổ trên từng môn sinh,
THẦN Thánh đang hưởng phúc vinh,
BÀ là Mẹ của chúng sinh tỏ tường.
SẼ nên cao trọng vô lường,
SINH ra Con Đấng là đường thẳng ngay.
CON tâm niệm suốt đêm ngày,
TRAI tịnh thống hối từ rày về sau.

VÀ xin Chúa mau mau đón nhận,
ÔNG đưa Bà đến tận hang sơ,
PHẢI làm chi lúc đến giờ?
ĐẶT vào máng cỏ Bé Thơ chào đời!
TÊN Giêsu Ngôi Lời giáng thế,
CHO nhân gian không kể giàu sang,
CON tin, không phải ngỡ ngàng,
TRẺ mà trong trắng Chúa càng yêu thương.
LÀ Kitô hữu nêu gương,
GIÊSU xuống thế dẫn đường thăng thiên!

Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.