Chỉ có Tình Yêu không mức độ mới là Tình Yêu đích thực – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 18.05.2017

0

Chỉ có Tình Yêu không mức độ mới là Tình Yêu đích thực
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 18.05.2017

19

Tình Yêu của Thiên Chúa là Tình Yêu không mức độ. Trái lại, những loại Tình Yêu khác sẽ không được tán dương. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. “Như Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu thương anh em như thế” – Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của Ngài như vậy trong tin Mừng theo Thánh Gio-an. Và Đức Thánh Cha đã sử dụng câu nói trên của Chúa Giê-su để làm điểm khởi phát cho những suy tư của Ngài.

Chúa Giê-su cũng đã mời gọi các môn đệ hãy lưu lại “trong Tình Yêu của Ngài”. Điều đó sẽ diễn ra thế nào? Thưa, đặc biệt là trong lúc người ta tuân thủ các giới răn. Không phải chỉ là mười Điều Răn, nhưng còn là “tất cả những điều Chúa Giê-su đã dậy, những giới luật của cuộc sống hằng ngày” – Đức Thánh Cha giải thích. Vấn đề ở đây là “một lối sống Ki-tô giáo”, mà cốt lõi của nó chính là “Tình Yêu của Thiên Chúa Cha đối với Chúa Giê-su, và Tình Yêu của Chúa Giê-su-đối với chúng ta”.

Cũng có những thứ Tình Yêu khác. Thế gian cũng giới thiệu cho chúng ta những hình thức Tình Yêu của nó: chẳng hạn như yêu tiền bạc, yêu sự kênh kiệu, yêu sự kiêu ngạo, yêu quyền lực, ngay cả khi người ta thực hiện những điều thất đức để mở rộng quyền lực của mình… Đó là những thứ Tình Yêu khác, những thứ đó không có việc để làm với Tình Yêu của Chúa Giê-su cũng như với Tình Yêu của Thiên Chúa Cha. Ngài xin chúng ta hãy ở lại trong Tình Yêu của Ngài; những thứ Tình Yêu khác sẽ đẩy chúng ta ra xa khỏi Tình Yêu của Chúa Giê-su. Cũng có những mức độ khác nhau của Tình Yêu: chẳng hạn như chỉ yêu một nửa, yêu như thế không phải là Tình Yêu đích thực. Đó là việc muốn chiếm hữu một ai đó, nhưng việc yêu thương một ai đó thì lại hoàn toàn khác.”

Tình Yêu còn hơn nữa: đối với Đức Thánh Cha, vấn đề trước tiên là câu hỏi về mức độ. “Mức độ của Tình Yêu” chính là “Tình Yêu không mức độ”.

Nếu chúng ta tuân giữ Giới Răn Yêu Thương mà Chúa Giê-su đã trao cho chúng ta, thì chúng ta sẽ ở lại trong Tình Yêu của Ngài, đó là Tình Yêu của Thiên Chúa Cha, đó là Tình Yêu không mức độ. Đó là một Tình Yêu không hề có sự do dự, và cũng không hề có những tính toán hơn thiệt. ´Nhưng tại sao Chúa lại nói với chúng con điều đó vậy Chúa?` – chúng ta có thể hỏi như thế. ´Để Tình Yêu của Thầy ở trong anh em và để Tình Yêu của anh em được nên trọn.` Chúa Giê-su đã dậy chúng ta con đường Tình Yêu: một con tim rộng mở, Tình Yêu không mức độ, hãy để sang một bên những thứ Tình Yêu khác.”

Ai ở lại trong Tình Yêu của Thiên Chúa, người ấy sẽ được ban tặng niềm vui – Đức Thánh Cha tóm tắt quá trình suy tư của Chúa Giê-su trong Bài Tin Mừng. Người ta phải cầu xin Thiên Chúa ban cho mình Tình Yêu đích thực cũng như niềm vui.

Mới đây, một Linh mục đã được bổ nhiệm làm Giám mục. Ngài đến với vị Cha già của mình để kể cho ông nghe chuyện đó. Vị cha già là một người mộc mạc – suốt đời mình, ông chỉ là một công nhân và giờ đây đã về hưu – ông đã chưa bao giờ bước chân vào cổng trường đại học, nhưng có một đời sống khôn ngoan. Ông chỉ khuyên con mình có hai điều: vâng phục và mang niềm vui đến cho con người! Vị cha già này đã hiểu điều đó: vâng phục Tình Yêu Thiên Chúa Cha, và không tuân theo bất cứ Tình Yêu nào khác; ngoan ngùy với ân sủng, và sau đó trao tặng niềm vui cho con người. Những người Ki-tô hữu chúng ta – Giáo dân, Linh mục, Tu sĩ, Giám mục – nên trao tặng niềm vui cho con người. Tại sao vậy? Thưa, chỉ vì Tình Yêu và không hề có bất cứ ý nghĩ nào đàng sau, thuần Tình Yêu. Sứ mạng của chúng ta với tư cách là các Ki-tô hữu hệ tại ở chỗ đem lại niềm vui cho con người!

Theo de.rv 18.05.2017 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon