Câu hỏi nhanh về Đức Giáo hoàng: Đức Giáo hoàng nào đã bắt đầu Kinh Truyền tin ngày Chúa nhật?

0

Câu hỏi nhanh về Đức Giáo hoàng
Đức Giáo hoàng nào đã bắt đầu Kinh Truyền tin ngày Chúa nhật?

190-702x332

Mỗi Chúa nhật và Ngày Thánh, Đức Thánh Cha có thói quen chào tất cả những khách hành hương trong Quảng trường Thánh Phê-rô từ cửa sổ phòng làm việc của ngài, nói một vài lời động viên, và đọc kinh Truyền tin (hoặc Regina Caeli, trong mùa Phục sinh) với những người có mặt.

Đó là một bài huấn từ không chính thức không cần phải có vé mới được vào tham dự và thường rất ngắn. Điều lý thú là lời chào ngắn này bắt đầu như thế nào và Đức Giáo hoàng nào đã bắt đầu nó.

Thực ra, Kinh Truyền tin “Chúa nhật” đã bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro năm 1959. Ngày này được bắt đầu bởi “Đức Giáo hoàng nhân lành” Gio-an XXIII, người chịu trách nhiệm khai mạc Công đồng Vatican Hai.

Ngày này  được chọn cho bài huấn từ Kinh Truyền tin đầu tiên là 11 tháng Hai, vì nó không những là ngày bắt đầu mùa Chay, mà còn là kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ-đức. Đức Giáo hoàng Gio-an XXIII tạo điểm nhấn rất đặc biệt cho ngày đó, đặc biệt vì nó cũng là ngày bế mạc kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ-đức.

Ngài đã liên kết hai sự kiện, ngài nói, “Do đó bắt đầu mùa Chay là một sự nhắc nhở về Lộ-đức: vì Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên vào ngày cuối cùng của Mùa Lễ hội trước Mùa Chay, và trong những lần hiện ra tiếp theo thì việc sám hối được lặp lại … Trong lần Hiện ra thứ Tám ngày 27 tháng Hai, Mẹ đã lặp lại ba lần trong nước mắt: Hãy sám hối, hãy sám hối, hãy sám hối … Đây là một lời dạy lớn lao luôn đi theo chúng ta.”

Đức Giáo hoàng Gio-an XXIII cũng nhắc nhở những khách hành hương người Ý trước mặt ngài rằng đó là ngày kỷ niệm lần thứ 30 Hiệp ước Lateran, một hiệp ước với nước Ý công nhận Vatican là một nhà nước độc lập.

Sau bài huấn từ Kinh Truyền tin đầu tiên này Đức Giáo hoàng Gio-an XXIII chỉ xuất hiện rải rác một vài Chúa nhật trong suốt triều đại của ngài. Mãi đến đời Đức Giáo hoàng Phao-lô VI thì Kinh Truyền tin Chúa nhật mới trở thành một phần trong chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha. Từ đó mỗi Đức Giáo hoàng đều tiếp tục truyền thống, mở rộng với những bài huấn từ đặc biệt cho nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau. Thường thường Đức Giáo hoàng sẽ kéo sự chú ý của thế giới đến một vấn đề ngài đặc biệt quan tâm và kêu gọi thế giới thêm lời cầu nguyện.

Ban đầu bài huấn từ nhắm trực tiếp đến những người có mặt trong Quảng trường Thánh Phê-rô, nhưng bây giờ trong thời đại kỹ thuật số, nó được gửi đến mọi người trên khắp thế giới và nó trở thành một diễn đàn cho đức giáo hoàng nói với đoàn chiên đông đảo của ngài.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 31/07/2017]

Comments are closed.