“Samuel chạy tới Eli và thưa “Dạ, con đây” (1 Sm 3,5) – Suy niệm CN II TN, năm B

0

Suy niệm: 1 Sm 3,3-10.19

Chúa Nhật II Thường Niên (14.01.2018)

” Samuel chạy tới Eli và thưa “Dạ, con đây” (1 Sm 3,5)

Học nghe tiếng của Thiên Chúa không luôn luôn dễ dàng. Hãy hỏi Samuel. Nhưng câu chuyện này có ba mẩu tin khích lệ tất cả chúng ta.

Thứ nhất, thật tốt để đấu tranh và chấp nhận điều đó sai. Samuel thỉnh thoảng cũng đã quên tiếng của Thiên Chúa, ngay cả những  năm sau biến cố này (1 Sm 16,7). Tất cả chúng ta vẫn đang học cách để hòa hợp vào trong Thần Khí.

Thứ hai, Thiên Chúa rất kiên nhẫn với Samuel, ngay cả khi Samuel không hiểu được ngay. Thiên Chúa cũng kiên nhẫn với chúng ta. Người tiếp tục gửi các sứ điệp theo cách của chúng ta, cho dẫu Người biết chúng ta có thể quên sót một số sứ điệp ấy trong cuộc sống phức tạp này.

Sau hết, mẩu tin cuối cùng có thể đến như một sự ngạc nhiên. Bạn có lẽ đã đang lắng nghe từ Thiên Chúa; nhưng có thể bạn chưa nhận ra tiếng Người.

Ở đây có điều cần xem xét: Tại sao Samuel chạy tới với Eli khi Thiên Chúa gọi cậu? Có lẽ tiếng của Thiên Chúa nghe “tự nhiên” hơn tiếng ông đoán chừng, vì thế ông đã tìm kiếm một nguồn gốc tự nhiên. Hãy tưởng tượng Samuel hẳn đã cảm động biết chừng nào khi khám phá rằng đó chính là Thiên Chúa đang gọi ông suốt dọc dài cuộc đời.

Điều đó cũng đúng cho chúng ta. Thiên Chúa thường không nói với chúng ta bằng một giọng nói có thể nghe được. Đúng hơn, Người thường chọn những phương tiện tự nhiên, bao gồm lương tâm và trí tưởng tượng của chúng ta. Đôi khi những suy nghĩ và những cảm giác của chúng ta – thậm chí cả những hình ảnh thuộc tinh thần chúng ta nhận thấy – chúng đều có nguồn gốc từ Thiên Chúa.

Hãy giữ lấy điều đó trong tâm trí khi bạn đi tham dự Thánh Lễ hôm nay. Nếu bạn cảm thấy tâm hồn bạn được đánh động – ngay cả nếu đó chỉ là một câu trong bài giảng – đừng viết nó theo cảm xúc của riêng bạn. Hãy ghi nhớ. Đó có thể là Chúa Thánh Thần đang thúc đẩy trong bạn. Nếu một tư tưởng thoáng qua tâm trí bạn như: “Người đó dường như lo lắng”, điều ấy có thể là Thiên Chúa đang mời gọi bạn hãy an ủi họ. Cũng vậy, nếu tên của người bạn đồng nghiệp của bạn thình lình xuất hiện trong tâm trí bạn trong suốt những giờ cầu nguyện về sự trung thành, bạn hãy lấy tư tưởng đó như một tín hiệu để cầu nguyện cho họ.

Khi bạn đang hướng lòng về Thiên Chúa, hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho bạn đôi tai để nghe được tiếng của Người.

“Lạy Chúa, con lấy làm vinh dự vì Chúa đang nói với con. Xin hãy giúp con hòa hợp vào điều Chúa đang nói”.

 Theo the Word Among us

 Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon