Video: Di quan Đức cố TGM Phaolô từ Nhà Thờ Chính tòa Sài Gòn về Trung tâm Mục vụ TGP

0

Video: Di quan Đức cố TGM Phaolô 
từ Nhà Thờ Chính tòa Sài Gòn về Trung tâm Mục vụ TGP

Nguồn: http://tgpsaigon.net

Comments are closed.