Video: Thánh Lễ đưa chân Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, tại Đền thờ Thánh Phêrô 10.03.2018

0

VIDEO: THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC
TẠI ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ, NGÀY 10/03/2018

Nguồn: kênh vatican

Comments are closed.