Đức Thánh Cha sẽ lần đầu tiên cử hành Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa ngoài Rô-ma

0

Đức Thánh Cha sẽ lần đầu tiên
cử hành Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa ngoài Rô-ma

Trong năm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ lần đầu tiên cử hành Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa ở ngoài Rô-ma. Vị Tổng Quản Phủ Giáo Hoàng đã cho biết như thế vào sáng thứ Bảy vừa qua. Theo đó, vào chiều Chúa Nhật ngày mồng 03 tháng 06, năm 2018,  Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đại Lễ nêu trên tại Giáo xứ Santa Monica nằm cạnh Ostia.

Cuộc Cung Nghinh Thánh Thể sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc Thánh Lễ nói trên. Cuộc Cung Nghinh này được bắt đầu từ nhà thờ Santa Monica và kết thúc ở nhà thờ của Giáo xứ Nostra Signora di Bonaria. Tại đó, đích thân Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Thánh Thể.

Thông thường từ trước tới nay, các Đức Giáo Hoàng vẫn cử hành Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa cũng như cuộc Cung Nghinh Thánh Thể sau Thánh Lễ vừa nêu tại Rô-ma, cụ thể là bắt đầu tại Vương Cung Thánh Đường Lateran và kết thúc tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.

Và cũng từ trước tới nay, Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Giê-su luôn được cử hành vào ngày thứ Năm. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, thì ngày Lễ này đã được chuyển qua ngày Chúa Nhật sau đó, vì tại nước Ý, ngày Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa không phải là ngày Lễ Nghỉ. Các phương tiện truyền thông Italia dự đoán rằng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ duy trì quy tắc nêu trên.

Việc chuyển ngày Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa từ thứ Năm sang ngày Chúa Nhật đã là một chuyện đầy bất ngờ rồi. Nhưng giờ đây, việc chuyển địa điểm cử hành Đại Lễ trên lại còn là điều bất ngờ hơn nữa. Rõ ràng là Đức Thánh Cha muốn sử dụng dịp này để viếng thăm một Giáo xứ ở vùng ngoại ô, như Ngài vẫn thực hiện vào một số ngày Chúa Nhật trong năm. Tuy nhiên, cho tới nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vẫn chưa đến thăm Giáo xứ nào vào ngày Lễ Nghỉ.

Theo vaticannews.va – 28.04.2018, 11:58

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon