Thơ: Kỷ niệm ngày Châu Phê Hiến Pháp của Dòng

0

Nay kỷ niệm ngày Châu Phê Hiến Pháp
Hội Dòng con sáu mươi bảy năm tròn
Trong ân tình Chúa đổ xuống muôn ơn
Cho đến nay biết bao là hồng phúc.

Xin dâng Chúa ngàn lời câu tán tụng
Tri ân Ngài đời nọ tới đời kia
Dù trải qua khi đất nước chia lìa
Bao sóng gió Ngài vẫn cho bền vững.

Ban niềm tin cho chúng con chịu đựng
Gian khổ nhiều sẽ được tới vinh quang
Cho đến nay niềm tin đã vững vàng
Hội Dòng con được gia tăng quân số.

Tình thương Chúa Ngài ban đều thấy rõ
Hiện giờ đây ba mươi mốt cộng đoàn
Và mọi người ai nấy rất hân hoan
Trong niềm vui hiến dâng và phục vụ.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon