Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người – Suy niệm Chúa Nhật 29 TN, Năm B

0

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mc 10,45)

Suy Niệm: Mc 10,35-45

Người ta ước tính rằng mạng lưới Internet đã thúc đẩy các công ty cố gắng đưa ra giá trị tăng trưởng mười năm chỉ còn trong vòng ba năm. Hãy tưởng tượng lượng công việc khó nhọc mà cả nhóm sẽ phải thực hiện trong thời gian đó. Hãy tưởng tượng sự hy sinh mà mỗi thành viên trong nhóm sẽ phải thực hiện để làm cho công ty thành công.

Bây giờ hãy tưởng tượng nếu, một ngày kia, một trong những nhân viên của một công ty như vậy đứng lên trong một cuộc họp và hỏi xin người sáng lập làm cho anh ta thành một người điều hành quan trọng hơn tất cả mọi người khác. Hãy tưởng tượng anh ta đang xin một vị trí quan trọng và tất cả các đặc quyền khác mà đi kèm với một vị trí như vậy. Bạn nghĩ xem các đồng nghiệp của anh ta sẽ phản ứng thế nào? Tất cả họ đã làm việc hết mình! Tại sao người này lại xin đặc ân đặc biệt như thế?

Cốt chuyện này mang một chút tính hiện đại trong việc đọc bài Tin Mừng hôm nay, như Giacôbê và Gioan đã xin Chúa Giêsu bảo đảm cho họ chỗ ngồi đặc biệt khi Người vào vương quốc của Người. Tất cả các môn đệ đã làm việc chăm chỉ và theo Chúa Giêsu một cách trung thành, vậy tại sao hai người này phải được nâng lên cao hơn những người khác?

Dường như Giacôbê và Gioan đã bỏ lỡ ba điểm quan trọng. Thứ nhất, họ không hiểu rằng Chúa Giêsu được tiền định là một vị vua trên trời, không phải là một vị vua trên thế gian. Họ quên rằng Chúa Giêsu muốn xây dựng một vương quốc tập trung vào lòng thương xót và tình yêu, chứ không phải quyền lực và sự thống trị.

Thứ hai, họ không nhận ra rằng Chúa Giêsu đến để chết, chứ không phải để cai trị. Người đã đến, không phải để được phục vụ như vua chúa, mà là để phục vụ dân của Người – đến mức Người đã dâng hiến chính mạng sống của mình cho họ.

Cuối cùng, họ đã quên rằng đây không phải là một cuộc cạnh tranh. Mọi người phục vụ Chúa Giêsu sẽ được ban cho một chỗ danh dự trong vương quốc của Người!

Cũng giống như các tông đồ, bạn cũng vậy, bạn là một phần tử của Đội Giêsu. Vì vậy, bạn hãy suy nghĩ về vai trò của bạn trong tổ chức của Người. Người đang mời gọi bạn thế nào để dâng hiến cuộc sống của bạn trong việc phục vụ cho Người và vương quốc của Người?

“Lạy Cha, xin hãy ban cho con một trái tim của người đầy tớ. Lạy Cha, con muốn dâng hiến bản thân con để đảm bảo rằng mọi người trong vương quốc của Cha đều thành công”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Comments are closed.