Thơ: Câu chuyện gia đình gặp khó khăn

0

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN

Gia đình em có năm người,
Mẹ em vất vả ngược xuôi tối ngày.
Cha em mắc bệnh xỉn say,
Hai ngài tần tảo nuôi bầy con thơ.
Cha em nhiều lúc hững hờ,
Nuôi con ăn học phó cho bạn mình.
Mẹ em can đảm hi sinh,
Dù cha quậy phá, làm thinh nhịn chồng.
Gia đình chật vật long đong,
Chúng em nghỉ học đi trồng mì khoai.
Thấy con thất học dài dài,
Mẹ em nhất quyết một hai lên đường.
Làm sao có chỗ tựa nương?
Nỗi lòng canh cánh đoạn trường ai hay?
Các Dì Konchro giúp ngay!
Gia đình em được về đây an bình.(Năm 2014)
Trảng Bom Cây Gáo đẹp xinh,
Các Dì Dòng nữ Đaminh Tam Hiệp!
Nhận vào công tác giúp việc,
Các Bà Dưỡng Lão Suối Tiên đang cần.
Mẹ con em được ấm thân,
Có nơi ăn ở, học gần học xa.
Một điều quý trọng nhất là:
Mẹ con theo đạo Chúa – Cha tâm hồn.
Chúng em được Rửa tội luôn,
Thật là hạnh phúc còn hơn sang giàu!
Hằng ngày chúng em nguyện cầu,
Cho cha em được ơn mau trở về!
Bốn năm lặng lẽ ê chề!
Cha em vẫn cứ một bề xỉn say!
Mẹ em ngậm đắng nuốt cay,
Khấn lòng thương xót hằng ngày hằng đêm!
Các Dì can thiệp đôi bên!
Nay cha em đã về trên miền này!
Gia đình đoàn tụ xum vầy,
Cha siêng làm việc hết say xỉn rồi!
Niềm vui trào ứa trên môi,
Tạ ơn Chúa đã thương người khổ đau!
Gia đình em xin cúi đầu!
Chân thành ghi nhớ ơn sâu Các Dì!

Nữ tu M.Madalena Mến

Comments are closed.