Thơ: Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô Giáo – 2019

0

TUẦN CẦU NGUYỆN HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO – 2019

Chủ đề: “HÃY THEO ĐUỔI SỰ CÔNG CHÍNH, CHỈ SỰ CÔNG CHÍNH MÀ THÔI” (Đnl 16:20).

NGÀY 1 – “Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn” (Am 5:24).
NGÀY 2 – “Hễ CÓ thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5:37).
NGÀY 3 – “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (Tv 145: 8).
NGÀY 4 – “Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!” (Dt 13:5)
NGÀY 5 – “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức” (Lc 4:18).
NGÀY 6 – “Danh Người là Đức Chúa các đạo binh” (Gr 10:16).
NGÀY 7 – “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15:28).
NGÀY 8 – “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?” (Tv 27:1).

HIỆP NHẤT CÔNG CHÍNH

“Xin cho chúng con được hoàn toàn NÊN MỘT” (x. Ga 17:21-23)

Hiệp nhất là liên kết
Không chia rẽ, bất hòa
Hiệp nhất là nên một
Trong tình yêu Kitô
Hiệp nhất là chân thật
Lấp đầy khoảng cách xa
Hiệp nhất là tha thiết
Yêu thương và đơn sơ
Hiệp nhất là tha thứ
Đoàn kết chặt chẽ hơn
Hiệp nhất là thân mật
Không để ai cô đơn
Hiệp nhất là chia sẻ
Luôn bình đẳng với nhau
Nhân phẩm và nhân vị
Phải luôn được đề cao
Hiệp nhất là thể hiện
Công lý và công bình
Hiệp nhất là cầu nguyện
Thành tâm với nghĩa tình
Hiệp nhất trong Thiên Chúa
Không kỳ thị điều gì
Hiệp nhất khó hay dễ
Tùy thuộc mỗi chúng ta

TRẦM THIÊN THU
Sáng 18-1-2019

Comments are closed.

phone-icon