Thơ: Niệm khúc truyền tin

0

NIỆM KHÚC TRUYỀN TIN

Một thôn nữ đơn sơ
Sống cuộc đời giản dị
Nhưng được đầy ơn lạ
Thiên Chúa đã trao ban

Phận nữ tỳ mọn hèn
Không bon chen thế sự
Chỉ hướng về Thiên Chúa
Khấn giữ mình đồng trinh

Chuyên cần lời Thánh Kinh
Lương thực là Lời Chúa
Nữ Tỳ được ơn lạ
Làm Mẹ Đấng Cứu Tinh

Maria giật mình
Khi nghe sứ thần báo
Sự thật không hề ảo
Do quyền năng Thánh Linh

Lời xin vâng chân thành
Khiêm nhu và tín thác
Nữ Tỳ nên cao trọng
Hơn tất cả nữ nhi

TRẦM THIÊN THU
Lễ Truyền Tin – 2019

Comments are closed.