Trực Tuyến: Thánh Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc Thứ Năm Tuần Thánh 2019

0

TRỰC TUYẾN: THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2019
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Thánh Lễ Truyền Dầu Giáo Phận Xuân Lộc năm 2019
được cử hành vào lúc 8g30 sáng thứ Năm Tuần Thánh
Ngày 18.04.2019 tại Nhà thờ Chính Tòa.
Kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa
tham dự ngày Đại lễ  ý nghĩa này. 

Nguồn: http://giaophanxuanloc.net

Comments are closed.

phone-icon