Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em – Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, Năm C

0

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em 

Suy niệm: Ga 20,19-23

Hôm nay, chúng ta mừng kính Đấng có lẽ là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta: Chúa Thánh Thần. Tại sao chúng ta nói như thế? Bởi vì chính xác đó cũng là cùng một món quà mà Thiên Chúa đã ban cho Chúa Giêsu khi Người chịu phép rửa. Bạn có nhớ cảnh đó không? Như khi Chúa Giêsu ra khỏi nước, thiên đàng mở ra và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu.

Hãy tưởng tượng rằng Thiên Chúa yêu thương bạn và trân trọng bạn đến mức Người nghĩ rằng bạn nên lãnh nhận được cùng những phúc lành giống như Người đã ban cho Con của mình. Không có quà tặng hạng hai cho bạn; chỉ có quà tặng tốt nhất sẽ được ban cho bạn!

Khi ban Thánh Thần trên Chúa Giêsu, Thiên Chúa cũng nói với Người: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha rất hài lòng về Con” (Mc 1,11). Đây là một phúc lành khác mà Thiên Chúa chia sẻ với bạn! Ngày qua ngày, Thiên Chúa muốn ban cho bạn sự tự tin khi biết rằng bạn cũng là người con yêu dấu của Người.

Nhưng Lễ Ngũ Tuần còn hơn cả những gì Thiên Chúa ban cho bạn. Nó cũng nói về cách Thiên Chúa đang sai bạn đi. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em (Ga 20,21). Vì thế, nếu Chúa Cha sai Chúa Giêsu ra đi với Thánh Thần, thì Người cũng đang sai bạn đi theo cùng một cách thức. Không phải tự sức riêng bạn, nhưng bạn được trang bị với tất cả ân sủng và sức mạnh của Thánh Thần. Thiên Chúa không mong đợi bạn làm tất cả công việc một mình. Thánh Thần của Chúa luôn ở bên bạn, ban cho bạn sức mạnh, sự hướng dẫn và sự tin tưởng của Người để giúp bạn.

Nhưng Chúa Giêsu đang sai bạn đi để làm gì? Để làm chính điều Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu làm: là trở thành nhân chứng cho lòng thương xót của Người. Người đang sai bạn đi để bạn thể hiện tình yêu của Người bằng cách đối xử với mọi người bằng chính lòng tốt và lòng thương xót mà Người đã thể hiện với bạn.

Nhân từ. Yêu thương. Kiên nhẫn. Nhẫn nhục chịu đựng. Đây là những dấu ấn của tất cả những người đã được tràn đầy Thánh Thần. Chúng là những món quà mà Thiên Chúa muốn ban tràn đầy trên bạn ngày hôm nay.

Lạy Cha, con cám ơn Cha vì món quà tuyệt vời là Thánh Thần của Cha!

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.