Tin buồn: Xin hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Tuyền.OP

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Ông cố GIUSE NGUYỄN KIM QUỸ

Thân phụ Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Tuyền

Đã được Chúa gọi về lúc 13 giờ 45 phút, Thứ Hai ngày 03 tháng 06 năm 2019

tại tư gia thuộc Giáo xứ Tân Lộc – Giáo Phận Xuân Lộc

Hưởng thọ 70 tuổi

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành

Vào lúc 5 giờ sáng thứ Năm, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Tại Thánh Đường Giáo xứ Tân Lộc, Giáo Phận Xuân Lộc

Xin quý Bề trên và chị em sắp xếp công việc về Nhà Mẹ để cùng với Hội Dòng đến tham dự Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Ông cố.

Xin các Cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Ông cố Giuse theo Nội Quy số 81.

Hội Dòng xin hiệp thông và chia buồn với  chị Maria Nguyễn Thị Hồng Tuyền cùng Tang quyến.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Ông cố Giuse về hưởng kiến Tôn Nhan Chúa.

Kính báo,
Ban Truyền Thông

Comments are closed.