Thơ: Xuất hành

0

XUẤT HÀNH


[Niệm ý Xh 12:1-14]

Xuất hành là để ra đi
Vượt qua đau khổ, vượt qua đời mình
Đến nơi hạnh phúc, an bình
Tự do đích thực trong tình yêu thương
Không còn oan nghiệt thê lương
Thoát vòng áp bức của phường ác nhân
Lữ hành một cuộc gian trần
Vượt hoài, vượt mãi, vượt đêm, vượt ngày
Vượt cho qua kiếp đọa đày
Chẳng chóng thì chầy cũng sẽ vượt qua
Xuất hành là để đi xa
Con đường thập giá sớm khuya bước đều
Gập ghềnh, khúc khuỷu gian lao
Nhưng luôn có Chúa cùng nhau đồng hành
Miệt mài đi trọn hành trình
Đến miền Đất Hứa – Thiên Đình vinh quang

TRẦM THIÊN THU
Sáng 18-7-2019

Comments are closed.

phone-icon