“Người không phải TC của kẻ chết, nhưng là ….” – SN theo “The Word Among Us” Chúa Nhật XXXII TN, năm C”

0

Suy niệm: Lc 20,27-38

Thật rõ ràng là những người thuộc nhóm Sa đốc đang cố gắng gài bẫy Chúa Giêsu khi họ đưa ra tình huống giả thuyết về một người phụ nữ đã kết hôn với bảy anh em trong cuộc đời chị. Những người Sa đốc là một nhóm người có tầm ảnh hưởng (trong dân), họ nghĩ rằng việc họ trung thành tuân giữ cách triệt để năm cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh (Luật Môsê) không còn chỗ để nói đến niềm tin vào việc kẻ chết sống lại. Họ nghĩ rằng việc đưa ra cho Chúa Giêsu một câu chuyện như vậy sẽ làm cho Người rơi vào thế bí và nhờ đó họ có lý do để kết án Chúa về tội phạm thượng.

Nhưng Chúa Giêsu đã xoay quanh câu hỏi của họ và dùng nó để khẳng định lời hứa về sự sống lại. Những người “được xét là xứng đáng… với sự sống lại từ cõi chết” thì không kết hôn trên thiên đàng, Chúa Giêsu nói với họ: “Họ không thể chết nữa, vì ngang hàng với các thiên thần” (Lc 20,35.36). Trích dẫn từ sách Luật Môsê, ông nói rằng Thiên Chúa đã chẳng tự gọi mình là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Isaác và Thiên Chúa Giacóp trừ khi các tổ phụ này vẫn đang sống (x. Xh 3,6). Người là Thiên Chúa của người sống, “vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38).

Điều này thực sự là tin vui! Cho dẫu một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ trải nghiệm cái chết về thể lý, chúng ta vẫn sẽ sống với Thiên Chúa. Làm cách nào chúng ta có thể vẫn sống? Khi chúng ta được lãnh phép rửa tội, Thiên Chúa bất tử và vĩnh cửu đã đến sống trong chúng ta. Khi chúng ta đang nỗ lực sống niềm tin của mình, thì ngay cả cái chết cũng không chia cách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Rồi đây, khi Chúa Giêsu trở lại, Người cũng sẽ phục sinh thân xác chúng ta (để tham dự) vào cuộc sống mới.

Chúng ta càng nắm vững những sự thật này, chúng ta sẽ càng ít sợ chết. Thay vì xem cái chết là hết (như một sự kết thúc), chúng ta sẽ coi nó còn hơn cả một cửa ngõ bước vào một cuộc sống mới và tốt đẹp hơn.

Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng về sự chết. Xét cho cùng, chúng ta thực sự không biết thiên đàng sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn tín thác vào những lời hứa của Chúa. Chúng ta có thể tin rằng nếu hôm nay chúng ta đi theo Chúa, thì ngày mai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

“Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã tiêu diệt cái chết để con được sống muôn đời!”

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon