Sư phạm Giáo Lý căn bản và thực hành

0

Ban truyền thông xin gởi đến các bạn Giáo lý viên về Sư phạm Giáo Lý căn bản và thực hành. Hy vọng tài liệu bổ ích này sẽ giúp các bạn có thêm tư liệu phục vụ trong việc dạy Giáo Lý và hiểu rõ hơn vai trò của người Giáo Lý Viên trong thế giới đầy thách đố hôm nay.

Sư Phạm Giáo Lý Căn Bản gồm những phần như sau:

Phần I :  Ai dạy Giáo Lý
Bài 1 : Chúa Giêsu giảng dạy
Bài 2 : Sứ mệnh truyền giảng giáo lý
Bài 3 : Giáo lý viên giáo dân
Bài 4 : Những đức tính cần thiết của giáo lý viên
Phần II : Những nét cơ bản của Sư Phạm Huấn Giáo
Bài 1 : Môn giáo lý
Bài 2 : Nội dung giáo lý
Bài 3 : Chủ đích của giáo lý
Bài 4 : Đường hướng khoa huấn giáo
Bài 5 : Phương pháp dạy giáo lý
Bài 6 : Chương trình giáo lý hồng ân
Bài 7 : Diễn tiến của tiết giáo lý
Bài 8 : Các sinh hoạt hỗ trợ huấn giáo
Phần III : Tâm Lý lứa tuổi
Bài 1 : Tâm lý tổng quát
Bài 2 : Đặc điểm tâm lý lứa tuổi 3 – 6
Bài 3 : Đặc điểm tâm lý lứa tuổi 7 – 12
Bài 4 : Đặc điểm tâm lý tuổi dậy thì

Sư phạm Giáo Lý Thực Hành gồm những phần như sau:

Phần I:  Tương quan giáo dục
Bài 1: Thầy – trò
Bài 2: Cùng đi
Bài 3: Khơi lửa
Bài 4: Nguồn trợ lực
Bài 5: Glv-Linh Hoạt Viên
Phần II: Áp dụng phương pháp sư phạm
Bài 6: Chuyển biến tâm lý nơi trẻ
Bài 7: Học sinh “khó”
Bài 8 :Với trẻ: thân tình và tin tưởng
Phần III:  Áp dụng theo tâm lý lứa tuổi
Bài 9: Đôi lời về hình phạt
Bài 10: Bên cạnh trẻ
Bài 11: Lòng mộ mến
Phần VI: “ Điểm hẹn” của Giáo Lý Viên
Bài 12: Sống Phụng Vụ
Bài 13:Cầu nguyện
Bài 14 : Liên đới
Bài 15: Đời sống của GLV
Phụ trương 1: Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu
Phụ trương 2: Lớp Thêm Sức
Phụ trương 3: Diễn tiến giờ giáo lý

Xin nhấn vào đây để lấy toàn bộ file PDF

+ Sư phạm Giáo Lý căn bản
+ Sư phạm Giáo Lý thực hành

Xin nhấn vào đây để lấy toàn bộ file Word

+ Sư Phạm Giáo Lý căn bản
+ Sư phạm Giáo Lý Thực Hành

Comments are closed.

phone-icon