Cầu Nguyện Taizé – Dọn đường Chúa đến

0

Ban truyền thông xin gởi đến các bạn giờ “Cầu Nguyện Taizé – Dọn đường Chúa đến” do Nữ tu Maria Bùi Thị Bích Mai biên soạn. Hy vọng tài liệu bổ ích này sẽ giúp các bạn có thêm tư liệu để giúp cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng trong Mùa Vọng này.

Xin nhấn vào đây để tải File

Comments are closed.

phone-icon