“Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, …” – SN theo “The Word Among Us” CN III MV, năm A

0

Suy niệm: Mt 11,2-11

Thật là một câu hỏi lạ lùng, đặc biệt lại là câu hỏi từ Gioan Tẩy Giả. Gioan không chỉ là anh em họ hàng của Chúa Giêsu mà ông còn đã rửa tội cho Chúa Giêsu và đã nhìn thấy Thánh Thần ngự xuống trên Người. Nhưng bây giờ khi ở trong tù và đang chờ bị hành quyết, Gioan có vẻ không chắc chắn (về căn tính và thân thế của Chúa Giêsu). Phải chăng Gioan đã mệt mỏi vì đau khổ? Phải chăng Gioan cần sự bảo đảm một lần nữa rằng ông đã không gắng công vô ích? Hay Gioan đã nghe những tin đồn về âm mưu giết Chúa Giêsu và không thể hiểu được rằng Đấng Mêsia của Thiên Chúa sẽ phải chịu chết sao? Chúng ta không biết (chính xác).

Nhưng có lẽ Gioan đã chắc chắn về tất cả. Có lẽ đó là một phần của kế hoạch. Điều gì sẽ xảy ra nếu Gioan đang làm đúng đắn những gì ông đã luôn làm: giúp mọi người nhận ra Đấng Cứu Thế? Có lẽ câu hỏi của Gioan không phải cho ông nhưng là cho chính các môn đệ của ông – để giúp họ tin tương vào Chúa Giêsu.

Thời gian của Gioan thì ngắn ngủi. Lo lắng cho những người đi theo mình, Gioan không muốn họ mất niềm tin sau khi ông chết. Sứ mạng của Gioan là luôn luôn dẫn dắt mọi người đến với Chúa Giêsu và ông quyết tâm trung thành với sứ mệnh đó cho đến tận cùng. Do vậy, điều đó có nghĩa là trước khi chết, Gioan muốn các môn đệ của mình biết cho chính họ rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Điều đó có nghĩa là việc gặp gỡ Chúa Giêsu sẽ thuyết phục họ nhiều hơn cả những lời của Gioan.

Câu hỏi của Gioan cũng đang vang lên trong tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu có thực sự là Đấng mà Gioan nói Người là không? Chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong Chúa bất kể vấn đề gì? Dĩ nhiên, chúng ta đã có niềm tin vào Chúa Giêsu, nhưng tất cả chúng ta không cần thêm nữa sao? Vì thế cùng với các môn đệ của mình, Gioan sai chúng ta đến với Chúa Giêsu, để chúng ta có thể nghe và nhìn thấy Người.

Hôm nay là Chúa nhật Hãy Vui Lên, một ngày để vui mừng vì Đấng Cứu Thế đã đến gần. Như thế khi bạn nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá trong nhà thờ của bạn, khi bạn nghe Người trong lời của Người và lãnh nhận Người khi Rước Lễ, câu hỏi của Gioan lại vang lên: “Chúa có phải là Đấng mà lòng con đang tìm kiếm không?”. Bạn hãy cố gắng giữ cho lòng tĩnh lặng và lắng nghe Chúa trả lời. Bạn hãy để Chúa làm cho bạn tin vào tình yêu và ân sủng của Người. Và sau đó bạn vui mừng hân hoan với Chúa.

“Lạy Chúa, con tin Chúa là Con Thiên Chúa”.

Theo The Word Among Us 
             Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon