Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ – SN theo “The Word Among Us” CN II MV, năm C

0

Suy niệm: Is 11,1-10

Bạn đã từng nhìn thấy một Cây Jesse chưa? Đó là một truyền thống về Mùa Vọng cổ xưa gồm một nghệ thuật chạm trổ, vẽ tranh, hoặc cửa sổ kính màu – thậm chí là một cây thật – mô tả con người, các lời tiên tri và các sự kiện dẫn đến sự ra đời của Đấng Thiên Sai. Chúa Giêsu thường ở vị trí đỉnh điểm. Nhiều Cây Jesse thời trung cổ cũng bao gồm cả một sự mô tả về chính Jesse đang nằm ở nền móng của cây. Đó là vì ý định đến từ bài đọc thứ nhất của ngày hôm nay: một chồi non đâm ra “từ gốc tổ Jesse” (Is 11,1).

Jesse là cha của Vua Đavít và là tổ tiên của Chúa Giêsu, vì thế các nhánh của Cây Jesse có ý nghĩa biểu lộ di sản phong phú và đa dạng của Chúa Giêsu. Cây Jesse nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã trung thành như thế nào trong suốt “Mùa Vọng kéo dài” khi dân của Người mong đợi Đấng Cứu Thế. Mỗi người và mỗi biến cố được trình bày trên cây đều mô tả một phần kế hoạch của Thiên Chúa để cứu độ dân của Người. Các ngôn sứ như Giêrêmia và Isaia thường xuất hiện. Như thế, Đavít, Salômôn và các vị vua khác cũng như những người phụ nữ đạo đức như bà Rút, Étte và Susanna cũng xuất hiện.

Ngay cả nếu bạn không trang trí Cây Jesse trong nhà của bạn, những ý tưởng đằng sau đó có thể giúp bạn chuẩn bị cho Giáng Sinh. Trong suốt Mùa Vọng, đó là truyền thống để hồi tưởng lại những câu chuyện trong Cựu Ước đã hứa về việc Đấng Cứu Thế sẽ đến. Những câu chuyện về các tổ tiên này của Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ cho cam kết của Thiên Chúa về kế hoạch của Người để cứu độ chúng ta. Đó là một cam kết đã kéo dài ngay từ đầu, qua hàng ngàn năm, cho đến Ngày Giáng Sinh. Thậm chí đó cũng là một cam kết kéo dài đến tận bây giờ.

Sự ra đời của Chúa Giêsu đã mang đến một điều gì đó mới mẻ và tuyệt vời, và Cây Jesse làm sáng điều đó: một ơn cứu độ mở rộng vượt xa hơn nhiều so với điều chúng ta có thể tưởng tượng.

Lạy Cha trên trời, con cám ơn Cha vì Cha đã trung tín với những lời hứa của Cha! Con cám ơn Cha đã làm cho thành một phần của gia đình Cha”.

Theo The Word Among Us
  Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.