Tại sao người Công giáo cúi đầu khi nghe danh thánh Chúa Giê-su

0

Tập tục lấy cảm hứng từ Kinh Thánh và được thiết lập bởi Đức Giáo hoàng Gregory X thuộc thế kỷ 13.

Trong Thánh Lễ người Công giáo thực hiện nhiều cử chỉ tôn thờ, và một trong những cử chỉ đã được thực hành rộng rãi suốt nhiều thế kỷ là thói quen cúi đầu khi nghe danh thánh Chúa Giê-su. Cho dù trong ít thập niên gần đây nó không được chú ý nhiều, nhưng việc cúi đầu vẫn được thực hiện một cách kính cẩn bởi nhiều tín hữu và một số linh mục.

Nguồn gốc của tập tục này ban đầu lấy cảm hứng từ những lời sau đây của Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa. (Pl 2:9-11)

Nói một cách thực tế, việc bái quỳ mỗi khi nghe danh thánh Chúa Giê-su được đọc lên là khá khó khăn, vì thế Đức Giáo hoàng Gregory X tìm ra một giải pháp. Ngài viết về việc đó gửi đến Dòng Đa-minh năm 1274, bày tỏ mong muốn của ngài rằng cử chỉ này phải được thực hành để tôn kính danh thánh Chúa Giê-su.

Đoạn sau đây của thư được in trong quyển sách Cùng với Thiên Chúa: Sách Cầu nguyện và Suy niệm của Thánh Francis Xavier Lasance.

Gần đây, trong Công đồng được tổ chức tại Lyons, chúng tôi thấy thật đáng khen ngợi khi khuyến khích các tín hữu đi vào nhà Chúa với lòng khiêm nhường và sùng kính, và có thái độ phải lẽ trong khi ở đó, để được xứng đáng với ân ban của Thiên Chúa và sự soi sáng của Người.

Chúng tôi cũng xét thấy thật là đúng đắn khi thuyết phục các tín hữu thể hiện sự tôn kính hơn đối với Danh Thánh đó vượt trên mọi danh hiệu, là Danh Thánh duy nhất mà chúng ta khẩn cầu ơn cứu độ — Danh Thánh Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã cứu chúng ta khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Do đó, để tuân theo huấn thị của Thánh Tông đồ, ‘khi vừa nghe danh thánh Giê-su, muôn vật phải bái quỳ’, chúng tôi mong rằng khi Danh Thánh đó được đọc lên, nhất là trong Thánh Lễ, mọi người sẽ cúi đầu để thể hiện rằng người đó đang quỳ gối tôn thờ trong lòng.

Đức Giáo hoàng Gregory muốn rằng mọi người không chỉ tôn thờ Danh Thánh Chúa Giê-su, nhưng với tâm tình dâng mình lên Thiên Chúa bằng một cử chỉ yêu thương đơn sơ. Dòng Đa-minh đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu này và trở thành những người quảng bá hàng đầu Danh Thánh Chúa Giê-su trong Giáo hội Công giáo, rao giảng về Danh Thánh, thành lập các Hội đoàn Danh Thánh, cũng như đặt các bàn thờ cung hiến cho Danh Thánh Chúa Giê-su.

Tập tục này là một cử chỉ đơn sơ và mang ý nghĩa phản ánh lại khao khát trong tâm hồn để tôn vinh Chúa Giê-su, là Danh Thánh duy nhất nhờ đó chúng ta được cứu độ.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/1/2020]

Comments are closed.

phone-icon