“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” – SN Chúa Nhật III TN, năm B

0

Suy niệm: Mc 1,14-20

Hôm nay, khi chúng ta gần kết thúc Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, Giáo Hội cũng cử hành ngày Chúa Nhật Lời Chúa. Thích hợp biết bao khi mà các bài đọc hôm nay đều nhắm vào hai người rao giảng Lời Thiên Chúa: ông Giôna và Chúa Giêsu. Cả hai vị đều đã công bố lời của Thiên Chúa, và cả hai đã làm chứng về sức mạnh (quyền năng) mà lời Chúa liên kết (hợp nhất) những người nghe lời ấy.

Cho dẫu Chúa Giêsu và ông Giôna tương tự nhau, sự khác biệt giữa hai vị thậm chí rất quan trọng. Không giống như ông Giôna, Chúa Giêsu không phải là một vị ngôn sứ do dự (miễn cưỡng). Trái lại, với lòng quả quyết Chúa Giêsu đã đi từ làng này tới làng khác trong niềm khao khát để rao giảng lời Chúa (Mc 1,38-39). Cũng không giống như ông Giôna, Chúa Giêsu đã không chỉ rao giảng sự sám hối, Người còn rao giảng rằng thời gian cứu độ của Thiên Chúa cuối cùng đã đến. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy chính Ngôi Lời của Thiên Chúa tháp nhập vào trong lịch sử và quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa thành một. Như sau này Chúa Giêsu nói: “Đây thì còn hơn ông Giôna nữa” (Mt 12,41).

Hẳn là đáng kinh ngạc biết bao để được nhìn thấy và nghe Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, đang bước đi trên trần gian này! Nhưng việc cử hành ngày Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta được hưởng cùng Lời sức mạnh (quyền năng) ấy đang có sẵn sàng cho chúng ta mỗi khi chúng ta đọc hoặc nghe Thánh Kinh được công bố trong Thánh Lễ. Chúa Giêsu thì luôn luôn đang nói với chúng ta.

Vì thế cũng giống như lời Chúa đã chạm đến tâm hồn của dân thành Ninivê và Galilê, lời ấy có thể thúc đẩy chúng ta đến sự sám hối và lòng tin. Giống như lời Chúa Giêsu đã thúc đẩy ông Simon và Anrê bỏ lưới của mình lại và đi theo Người, những lời ấy có thể thúc đẩy chúng ta sắp xếp lại các mối ưu tiên của mình và đi theo Chúa Giêsu cách sít sao hơn. Và giống như lời của Chúa Giêsu đã kêu gọi cả dân Do Thái lẫn Dân Ngoại trở nên Giáo Hội, lời Chúa có thể đưa chúng ta đến hiệp nhất với các anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói khi thiết lập ngày Chúa Nhật Lời Chúa: “Lời Chúa liên kết (hiệp nhất) các tín hữu và làm cho họ thành một dân” (Aperuit Illis, 4).

Lạy Chúa, xin hãy biến đổi chúng con bằng lời của Chúa và làm cho chúng con nên một để thế giới có thể tin tưởng”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/01/24/180660/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.