Thơ: Ánh Sáng Hiển Linh

0

Hiển linh – Thiên Chúa tỏ mình
Cho nhân loại biết ân tình Trời cao
Hiển linh sáng tỏ thương yêu
Chứng minh Tình Chúa dạt dào trao ban
Hiển linh dẫn tới Be-lem
Muôn dân nhận biết ơn thiêng giữa đời
Hiển linh soi lối lên trời
Phàm nhân hèn mọn hóa người Thiên Cung
Hiển linh – ánh sáng khác thường
Cho đời biết Chúa Thiên Đường giáng sinh
Hiển linh – ánh sáng quang vinh
Giáng sinh một thoáng, phục sinh đời đời

TRẦM THIÊN THU
✠ Ba Vua Hành Khúc – https://www.youtube.com/watch?v=Eo85uuUuV8c

Comments are closed.