“Chúng ta sẽ nên giống như Người,….”- SN Chúa Nhật IV PS, năm B

0

Suy niệm: 1 Ga 3,1-2

“Chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người như thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1 Ga 3,2)

Thật là một lời hứa tuyệt vời! Thánh Gioan đang nói với chúng ta rằng khi chúng ta thấy Chúa Giêsu trên thiên đàng, “như Người là”, chúng ta sẽ được biến đổi (1 Ga 3,2). Tầm nhìn đó về Chúa Giêsu sẽ có một hiệu quả/sự ảnh hưởng mạnh mẽ trên chúng ta đến nỗi tất cả các khuynh hướng tội lỗi mà chúng ta đã phạm chồng chất nhiều năm sẽ không còn nữa, và chúng ta sẽ trở nên giống như Người. Tất cả những sự ích kỷ, kiêu ngạo, lòng tham muốn và tính nhỏ nhen/đê tiện của chúng ta sẽ tan biến đi.

Nhưng điều gì về việc nhìn thấy Chúa Giêsu lại dẫn tới một sự biến đổi như thế? Trên hết, ba môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu – bao gồm cả chính Gioan – đã nhìn thấy vinh quang thiên đàng của Chúa Giêsu khi Người biến hình trên núi (tại biến cố biến hình), nhưng điều đó đã không có một ảnh hưởng mạnh mẽ trên các ông. Họ vẫn có nhiều sự thay đổi phải thực hiện/Họ vẫn cần phải thay đổi nhiều.

Điều khác biệt là ở trên thiên đàng chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu như Người là sau khi Người chết và phục sinh. Chúng ta sẽ nhìn thấy Người như “Con Chiên”, Đấng đã bị giết vì chúng ta và Đấng mang những dấu tích về cái chết như biểu trưng cho tình yêu của Người (x. Kh 5,6). Và chúng ta sẽ không chỉ nhìn thấy bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu, mà chúng ta sẽ còn được bao bọc trong tình yêu ấy.

Thế giới chưa bao giờ chứng kiến một tình yêu trọn vẹn và trong sáng như tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Không có tư lợi. Không có động cơ ẩn khuất. Không có điều kiện gì. Chỉ có tình yêu: trong sáng, mạnh mẽ và nhân từ. Và ở đâu có tình yêu giống như thế, ở đó không có chỗ cho tội lỗi bất kể hình thức nào.

Đó là những gì mà tương lai đang hứa hẹn. Nhưng tầm nhìn này không giới hạn vào ngày chúng ta sẽ diện kiến trước Chúa Giêsu trên thiên đàng. Chúng ta có thể “thấy” Người mỗi ngày: trong giờ cầu nguyện của chúng ta, trong Kinh Thánh và trong mọi người và trong thế giới xung quanh chúng ta.

Và cách mạnh mẽ nhất, chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giêsu – và lãnh nhận Người – trong mọi Thánh Lễ: Chiên Thiên Chúa Đấng xóa bỏ tội trần gian.

Vì thế bạn hãy đến và nắm giữ lấy Chúa Giêsu hôm nay. Hãy đến mà nhìn Người bằng đôi mắt của tâm hồn, và hãy để cho những gì bạn nhìn thấy làm cho bạn nên giống như Người hơn một chút.

“Lạy Chúa Giêsu, xin mở đôi mắt con để thấy Chúa và mở lòng con để đón tiếp Chúa hôm nay”.

Theo the Word Among us
Nguồn:https://wau.org/meditations/2021/4/25/183467/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon