Philíp đi xuống thành Samaria – SN ngày 21.4.2021

0

Suy niệm: Cv 8, 1-8

Philíp đang rao giảng Tin mừng ở khắp vùng Samaria! Để hiểu được mức độ triệt để của điều đó vào thời Chúa Giêsu, chúng ta cần một số bối cảnh.

Sự rạn nứt giữa người Do Thái và người Samaria cũng gay gắt và đối nghịch như bất kỳ sự chia rẽ chính trị hiện đại nào. Nó được thành lập dựa trên niềm tin của người Do Thái rằng người Samaria đã rời xa niềm tin chính thống. Sự thù địch, được một số người Do Thái cho là chính đáng, đã dẫn đến sự tránh né và căm ghét nhau ngày càng sâu sắc hơn (Ga 4, 9).

Chúa Giêsu và những người theo Ngài đã bị mắc kẹt trong sự xấu xa của sự chia rẽ. Một làng của người Samaria đã từ chối tiếp đãi họ (Lc 9, 52-53). Một lần khác, có người đã “sỉ nhục” Chúa Giêsu bằng cách gọi Ngài là người Samaria, ngụ ý rằng Ngài đáng khinh bỉ và vi phạm pháp luật như người ta nói (Ga 8, 48). Tuần 3 Phục Sinh

Có vẻ như người Samaria là những người cuối cùng trên trái đất mà những người Do Thái trung thành muốn đối xử như một gia đình. Họ giống như những người thân bị hất hủi! Vì vậy, họ là những người cuối cùng trên trái đất mà Đấng Mêsia được mong đợi từ lâu sẽ mặc khải chính mình – hoặc ít nhất đó là điều mà nhiều người Do Thái, bao gồm cả các môn đệ, có lẽ đã nghĩ tới.

Nhưng Chúa Giêsu đã lắng nghe Cha Ngài. Để hợp nhất với ý muốn của Chúa Cha, Ngài nói với các môn đệ rằng: “Ta sẽ không loại trừ bất cứ ai đến với ta” (Ga 6, 37). Cha Ngài muốn – như ngày nay Ngài vẫn làm – rằng tất cả những ai tin Người Con sẽ được sự sống đời đời (6, 40). Chúa Giêsu đã thể hiện sự tiếp thu sâu sắc và rộng rãi này bằng cách ban nước hằng sống cứu rỗi cho người Samaria (4, 10) và bằng cách yêu cầu các môn đệ làm chứng cho họ như anh chị em (Cv 1, 8). Đến lượt mình, những tín hữu như Philíp tiếp tục rao giảng thông điệp về sự cứu rỗi và chữa lành qua Chúa Giêsu ở Samaria.

Tất cả chúng ta đôi khi bị cám dỗ để khép mình lại với những người mà chúng ta không hiểu hoặc những người mà chúng ta không thích. Nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng không ai trên thế giới này không xứng đáng hoặc bị loại khỏi gia đình mình. Hôm nay, hãy cầu nguyện cho một tinh thần cởi mở và dễ tiếp thu để bạn, giống như Philíp, sẵn sàng chia sẻ tình yêu thương của Thiên Chúa với mọi người, bất kể họ là ai.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng lòng con để làm chứng bằng tình yêu thương với những người con không vừa ý.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon