Thơ: Siêu Chiên

0

Phải hiền thì mới là chiên
Không hiền thì hóa cọp điên dữ dằn
Chiên mà gầm thét cằn nhằn
Giống như chó dại cắn càn mà thôi
Chiên mà chưa chạm vào người
Đã gầm đã rú như loài thú hoang
Chẳng ai có thể xén lông
Thế nên chiên tựa thú rừng hại dân
Phải hiền thì mới là chiên
Nếu không thì chỉ làm phiền Chúa thôi
Lông chiên là áo khoác ngoài
Biệt Phái mặc hoài để giấu tà tâm
Trong nhà thờ rất nhiều chiên
Ra ngoài chỉ thấy cọp điên gầm gừ

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon