Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả những ai đang lắng nghe – SN Chúa Nhật VI PS, năm B

0

Suy niệm: Cv 10,25-26.34-35.44-48

Câu chuyện về Phêrô và Cornêliô là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất trong Sách Công Vụ Tông Đồ – và rất đáng để đọc toàn bộ (Cv 10,1-49). Tuy nhiên, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hai người này không mở lòng mình ra với khả năng của Thiên Chúa để làm một điều gì đó mới mẻ.

Phêrô, một người Do Thái nhiệt thành, sùng đạo, chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì “không thanh sạch”. Khi Thiên Chúa cho Phêrô thấy một thị kiến yêu cầu ông ăn một trong những con vật bị cấm đó. Phản ứng đầu tiên của Phêrô là kinh hãi khiếp sợ (x. Cv 10,14). Nhưng khi ba người đến yêu cầu Phêrô đến nhà ông Cornêliô, Phêro đã nhận ra ý nghĩa của thị kiến đó là gì. Bất chấp sự ngăn cách giữa những người ngoại và người Do Thái đã có từ nhiều thế kỷ, Thiên Chúa muốn ông đi đến đó (x. Cv 10,17-20).

Cornêliô là một người “kính sợ Thiên Chúa”, có nghĩa l ông là một người dân ngoại tôn thờ Thiên Chúa Ítraen (x. Cv 10,2). Sự cởi mở của ông đối với Thiên Chúa đã được nuôi dưỡng qua nhiều năm đi theo Chúa. Vì thế khi một sứ thần hiện ra với ông và bảo ông hãy đi mời Phêrô và ông đã vâng lời (x. Cv 10,5). Sau đó, khi Phêrô đang công bố Tin Mừng, thì Cornêlia đã nhận được Thánh Thần và nói các tiếng lạ (x. Cv 10,44.46).

Làm thế nào chúng ta có thể mở lòng mình ra với Chúa và bất cứ “điều mới mẻ” Người có thể thực hiện qua chúng ta? Trước hết, như Phêrô và Cornêlia, chúng ta cần ở gần Thiên Chúa trong cầu nguyện. Bởi vì sự trung thành của họ, Thiên Chúa có thể nói với cả hai người và chỉ cho họ thấy Người muốn mang ơn cứu độ đến cho dân Ngoại như thế nào. Thứ hai, chúng ta nên cẩn thận đừng đặt ra những giới hạn cho Thiên Chúa. Phêrô phải tin tưởng vào Thiên Chúa bằng một cách sống mới và khác với đức tin của mình. Cornêliô đã phải mở lòng mình ra để lãnh nhận một cuộc sống mới trong Thánh Thần qua Phép Rửa.

Bạn có mở lòng mình ra với bất cứ điều gì mà Thiên Chúa có thể yêu cầu ở bạn không? Ngày hôm nay, hãy cầu nguyện cho ân sủng để xem có nơi nào bạn có thể đã vẽ một đường trên cát mà bạn đã cầu xin Chúa không vượt qua không. Thiên Chúa có thể và sẽ dùng bạn – bao lâu bạn vẫn tiếp tục mở lòng mình ra với Người.

“Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn cởi mở không đặt một giới hạn nào với Chúa”.

Theo the Word Among us
Nguồn:https://wau.org/meditations/2021/5/09/183467/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.