Thơ: Học Theo Giêsu

0

Sống nghèo theo Chúa Giêsu,
Chính là căn tính đời tu khiêm nhường.
Phù hoa vật chất coi thường,
Tự tin kiêu ngạo lạc đường không theo.
Chỉ yêu đời sống khó nghèo,
Khước từ, buông bỏ đi theo chân Người.
Giúp con thanh thoát một đời,
Chuyên tìm thánh ý không ngơi đến cùng.
Dẫu đường tăm tối mịt mùng,
Giêsu cùng bước ngại ngùng điều chi.
Xin cho con biết ngắm quỳ,
Say tình Thập giá kiên trì khiêm cung.

Nt. Anna Trần Thị Liên

Comments are closed.