Thơ: Lãnh Nhận Thánh Thần

0

Vui mừng lãnh nhận Thánh Thần
Xác hồn biến đổi, trở nên khác thường
Sống đời nhân chứng Tin Mừng
Dấn thân phục vụ, yêu thương mọi người
Ngôi Ba hiện xuống từ trời
Ban nhiều ơn lạ cho người tin yêu
Ngài đem Lửa Thánh đốt thiêu
Phá tan sự dữ, thêm nhiều hăng say
Ngài đem Gió Lạ thổi bay
Bụi lầm, cát tội đổi thay nên tình
Ngài là Thần Khí an bình
Canh tân thế giới, chứng minh Chúa Trời
Đỡ nâng, trợ lực mọi người
Thêm lòng can đảm sống đời chính nhân
Vui mừng lãnh nhận Thánh Thần
Tín nhân hợp xướng Phúc Âm mọi miền

TRẦM THIÊN THU
Thánh Linh Hiện Xuống – 2021

Comments are closed.