Thơ: Chúc Mừng Ngân – Kim – Ngọc Khánh

0

Hân hoan Chúc Mừng:
– 9 Chị Ngân Khánh:
Chị Thanh Nga- Chị Thùy Trang- Chị Thanh Nhàn- Chị Nguyễn Cương-
Chị Kim Thủy- Chị Trần Linh- Chị Khang Thảo – Chị Kim Yến- Chị Thùy Nga.
– 2 Chị Kim Khánh: Chị Hoàng Sen- Chị Đinh Hồi.
– 2 Chị Ngọc Khánh: Chị Phạm Liên – Chị Xuân Hương.

Suốt cuộc đời dấn bước trong ân sủng,
Chúa quyền năng và phép tắc vô song,
Mời gọi thiện nam thiện nữ vào Dòng,
Để cộng hưởng đời phúc thiêng trần thế.

Từng lớp lớp theo Chúa làm môn đệ,
Lên Can- vê vác thập giá cùng Thầy,
Để sớt chia phần nào nỗi đắng cay,
Bởi Thầy yêu và yêu không tính toán.

Người theo Chúa sáng suốt đâu mù quáng,
Mắt người đời đánh giá “dại” đi tu,
Mất tự do, khác chi kẻ ở tù,
Người theo Chúa chan hòa niềm hạnh phúc.

Trọn một đời ấp ủ trong ký ức,
Đường Thầy đi ắt hẳn lắm chông gai,
Thầy ở bên vững chân bước miệt mài,
Niềm vui vỡ òa! Ngày Ngân- Kim-Ngọc Khánh.

Người hiến dâng được ví như tấm bánh,
Sẻ chia cho người sầu khổ niềm vui,
Đem yêu thương cho nơi vắng tiếng cười,
Để trái đất được tỏa lan ánh sáng.

Nay chúc mừng Quý Chị Ngân- Kim-Ngọc Khánh,
Ân sủng tràn đầy cùng Đấng Phu Quân,
Dẫu Lễ Dâng trong bầu khí âm thầm,
Chị no thỏa cùng Bạn Tình Chí Thánh.

Nt. M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon