Thơ: Kính Mừng Ông Bà

0

Thiên Chúa đã chuẩn bị
Gio-a-kim, An-na
Làm song thân Đức Mẹ
Ngoại của Chúa Giê-su

Hai Ông Bà thánh thiện
Được Thiên Chúa quan phòng
Giao phó cho trách nhiệm
Tạo gia đình yêu thương

Hai thánh là bổn mạng
Các cha mẹ, ông bà
Nhắc nhở cùng xây dựng
Con cháu sống thuận hòa

Cũng là lời nhắc nhở
Con hiếu với mẹ cha
Tri tân phải nhớ cổ
Cháu thảo với ông bà

Lạy Chúa, xin thánh hóa
Chúc phúc với gia ân
Cho ông bà, cha mẹ
Luôn thánh thiện, bình an

Cầu xin Ông Bà Ngoại
Nâng đỡ hết mọi người
Dù gia đình gian khó
Vẫn tin yêu Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon