Thơ: CHUYẾN HÀNG – CHUYẾN NGƯỜI

0
CHUYẾN HÀNG – CHUYẾN NGƯỜI.jpg
Cứu người như cứu hỏa
Khi đau khổ bủa vây
Xưa Chúa làm phép lạ
Cứu đói hàng ngàn người [*]
Không thể cầm cự nổi
Xót xa bao phận người
Phải chạy ngay, chạy vội
Cố giữ lấy làn hơi
Đời có nhiều nỗi sợ
Sợ đói khát đầu tiên
Dù vẫn sợ lây nhiễm
Nhưng bụng đói khó quên
Phải mua hàng tích trữ
Cầm cự sống qua ngày
Phải mua để bớt khổ
Việc cần phải làm ngay
Người nghèo vẫn khổ nhất
Sống chật vật đời này
Không nơi ăn chốn ở
Phải ngậm đắng nuốt cay
Chuyến người xót xa lắm
Chở đầy những tử thi
Co-vid cướp hơi thở
Lặng lẽ phải ra đi
Xin Thiên Chúa tha thứ
Lỗi lầm kiếp con người
Cúi xin Ngài cứu độ
Cho họ vào Nước Trời
Trầm Thiên Thu
——————————
[*] HÓA BÁNH RA NHIỀU LẦN 1 (Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-13) – 5 bánh, 2 con cá, 5.000 người, còn thừa 12 thúng. HÓA BÁNH RA NHIỀU LẦN 2 (Mt 15:32-39; Mc 8:1-10) – 7 bánh, vài con cá nhỏ, 4.000 người, còn thừa 7 giỏ

Comments are closed.

phone-icon