Ngươi sẽ không được qua đó – SN ngày 11.8.2021

0

Suy niệm: Đnl 34, 1-12

Bạn có bao giờ mơ về “miền đất hứa” của riêng mình không? Đối với một số người trong chúng ta, đó có thể là danh sách những điều chúng ta hy vọng sẽ hoàn thành trước khi chết. Đối với những người khác, điều đó còn thấm thía hơn, chẳng hạn như thoát khỏi nợ nần hoặc hòa giải với một thành viên bị chia cách trong gia đình. Dù đó là gì, tất cả chúng ta đều hiểu rằng để đến được miền đất hứa của chúng ta đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ – và điều đó không được đảm bảo.

Môisen là ví dụ hoàn hảo về một người đã làm việc chăm chỉ để đến được Đất Hứa theo nghĩa đen của mình nhưng lại không đến được. Đó là sự thật, ông đã xem thấy vùng đất trước khi chết, như bài đọc một hôm nay cho chúng ta biết, nhưng ông chưa bao giờ đặt chân vào đó.

Điều này có đáng chú ý không? Không ai gọi Môisen là kẻ thất bại. Chúng ta không nhìn ông và lắc đầu thất vọng. Thay vào đó, chúng ta nhớ lại sự cống hiến của ông, sự khiêm tốn và lòng dũng cảm của ông và ước rằng chúng ta có thể giống như ông hơn.

Tất cả chúng ta đều có những lúc cảm thấy như thể chúng ta đang mắc kẹt trong sa mạc và miền đất hứa của chúng ta dường như xa tầm với. Khoản nợ của chúng ta có thể không giảm đi nhiều, dù chúng ta đã cố gắng hết sức, hoặc người nhà ở xa vẫn có thể từ chối nhận điện thoại của chúng ta. Qua tất cả, chúng ta khao khát một dấu hiệu nào đó cho thấy chúng ta đang đi đúng đường và cuối cùng chúng ta sẽ đến được đó.

Nhưng đôi khi cuộc hành trình quan trọng hơn điểm đến. Đôi khi chúng ta học được những bài học trên con đường đưa chúng ta đến gần hơn với một miền đất hứa thực sự của chúng ta: thiên đàng. Đôi khi chúng ta phải phó thác ước mơ của mình trong tay Chúa và tin tưởng rằng Ngài sẽ tiếp tục làm việc ngay cả khi chúng ta đã đi cùng Ngài. Chỉ cần hỏi Môisen, người chưa bao giờ vào Đất Hứa nhưng đã phải giao lại cho Giôsuê để kết thúc cuộc hành trình.

Đây là lời hứa của Thiên Chúa dành cho chúng ta ngày nay: ngay cả khi chúng ta không bao giờ thấy tất cả ước mơ của mình thành hiện thực, Ngài vẫn sẽ ban phúc cho sự cống hiến của chúng ta cho Ngài. Chúng ta không cần phải đi vào miền đất hứa trần gian của chúng ta để tìm được Miền đất hứa thực sự của chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta sâu sắc, Ngài trân trọng sự vâng lời của chúng ta đối với Ngài, và Ngài tôn trọng mọi điều tốt chúng ta cố gắng làm cho Ngài. Và cuối cùng, đó là điều quan trọng nhất.

Lạy Chúa, xin giúp con tìm được sự bình an trong cuộc hành trình đến vùng đất mà Chúa đã hứa với con.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon