Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước – SN ngày 24.9.2021

0

Suy niệm: Kg 2, 1-9

Hãy tưởng tượng tổng đốc Dơ-rúp-ba-ven và những người bạn đồng hành của ông ấy hẳn đã được khích lệ như thế nào khi họ nghe lời tiên tri này. Sau bốn mươi năm lưu đày ở Babylon, họ trở về một Giêrusalem hoang tàn. Tuy nhiên, Chúa đã bảo họ “hãy can đảm” và đừng mất lòng (Kg 2, 4). Nếu họ khôi phục lại Đền thờ, thì Ngài không chỉ làm cho nó đầy vinh quang, mà vinh quang đó sẽ còn lớn hơn nữa (2, 7. 9).

Ngôi đền cuối cùng đã được khôi phục lại và nó tồn tại trong vài trăm năm sau đó. Chắc chắn, dân tộc Do Thái đã trải nghiệm sự vinh hiển của Thiên Chúa ở đó. Nhưng lời tiên tri của ngôn sứ Khác-gai cũng ám chỉ điều gì đó vĩ đại hơn cả việc Chúa ngự trong một tòa nhà vật chất. Nó báo trước lời hứa rằng Thiên Chúa sẽ đổ đầy vinh quang cho chúng ta. Cùng nhau, như những “viên đá sống động”, chúng ta tạo nên Hội Thánh (1Pr 2, 5). Sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong mỗi chúng ta, và sự hiện diện của Thiên Chúa càng tỏa sáng rõ ràng từ mỗi người chúng ta, thì vinh quang của Giáo hội càng trở nên rực rỡ.

Một trong những cách tốt nhất để giữ cho vinh quang của Thiên Chúa tỏa sáng nơi chúng ta là qua Bí tích Hoà giải. Sự xưng tội xóa sạch tội lỗi che lấp sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúng ta được phục hồi với ân sủng mà chúng ta đã đánh mất và được kết nối lại với Đấng là nguồn gốc của ân sủng và vinh quang.

Nhiều giáo xứ tổ chức Giải tội vào các ngày thứ Bảy. Điều đó làm cho ngày mai một cơ hội để được phục hồi! Vì vậy, điều đó hãy được khuyến khích. Hãy nhớ rằng Xưng tội không chỉ là về tội lỗi của bạn. Đó cũng là về lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Đó là việc nhận được ân sủng từ sự hiện diện của Ngài để bạn có thể sống như một tạo vật mới và tỏa sáng với vinh quang của Ngài. Hãy nghĩ đến Dơ-rúp-ba-ven và những người đã cùng ông ấy xây dựng lại Đền thờ. Khi bạn đi xưng tội, bạn đang làm phần việc của mình để khôi phục lại đền thờ của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh.

Sau khi bạn xưng tội, hãy ở lại nhà thờ một lúc và cảm ơn Thiên Chúa vì Ngài đã xóa sạch mọi thứ ngăn cản bạn với Ngài. Hãy vui mừng vì bạn mang sự hiện diện của Ngài trong bạn. Quyết định rằng bạn sẽ chia sẻ sự hiện diện đó với những người bạn gặp gỡ. Và hãy nhớ rằng bạn là một phần thiết yếu của sự vinh hiển của Thiên Chúa chiếu qua Hội Thánh.

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng của Chúa chiếu sáng trong con ngày hôm nay!

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon