Am I not more to you than ten sons? – Suy niệm song ngữ theo The WAU, ngày 10.1.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January, 2022

Monday January 10.2022
Meditation: 1 Samuel 1, 1-8

Why do you weep, and… refuse to eat?… Am I not more to you than ten sons? (1 Samuel 1:8)

 

Family photos often elicit the exclamation “He looks just like his father!” Sometimes the resemblance is evident in a posture, a mannerism, or even in the sound of one’s voice. So it is with Hannah’s husband, Elkanah, in today’s first reading. Elkanah’s words to Hannah, whose heart is breaking under the weight of her longing for a child, reveal the loving character of God. The concern, the tenderness, and the empathy Elkanah has for Hannah mirror how God looks at each of us.

Read Elkanah’s words to Hannah again: “Am I not more to you . . . ?” (1 Samuel 1:8). They are words of love, full of compassion and graciousness toward his distraught wife. Elkanah was not hurt or angered by her refusal of his comfort but gently tried to turn her thoughts toward the bigger truth of his love for her. How like God our Father that is! As a father, God has compassion on us, his children. Daily he wants to remind us of his grace and mercy toward us.

As it did for Hannah, disappointment can cloud your emotions and your view of God. But you can clear that fog. Like Hannah, start with prayer—it’s okay to remind the Lord (repeatedly even) of what you desire. But also remind yourself that God cares for you. He is not angered when you refuse his comfort. He wants to meet you in your pain and provide for you. He longs to nourish you and heal the areas of your life that feel wounded or wasted. Eventually, God did fulfill Hannah’s deepest longing for a son, Samuel. But in the meantime, he poured into her his tender, fatherly love—just as he will for you.

So take the nourishment God offers today. He might nourish you with an inspiring word in Scripture. Or perhaps he will feed your soul through the comfort of a friendship and the laughter and encouragement that flow between the two of you. He certainly can feed you through his presence in the Eucharist and in a restful, peaceful prayer time. In those moments, you may discover that your heavenly Father can fulfill you as nothing else can.

“Father, thank you for your tender love. I trust you to provide for me.” 

Thứ Hai ngày 10.1.2022
Suy niệm: 1Sm 1, 1-8

An-na, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao? (1Sm 1, 8)

Những bức ảnh gia đình thường gợi ra câu cảm thán: “Anh ấy trông giống như bố anh ta!” Đôi khi sự giống nhau thể hiện rõ trong tư thế, cách cư xử hoặc thậm chí trong giọng nói của một người. Đó là với chồng của Anna, Encana, trong bài đọc một hôm nay. Những lời Encana nói với Anna, người mà trái tim đang tan nát dưới áp lực của niềm khao khát có con, bộc lộ tính cách yêu thương của Thiên Chúa. Sự quan tâm, dịu dàng và sự đồng cảm mà Encana dành cho Anna phản ánh cách Thiên Chúa quan tâm đến mỗi chúng ta.

 

 

Hãy đọc lại những lời của Encana nói với Anna: “Đối với em, anh không hơn…? ” (1Sm 1, 8). Đó là những lời yêu thương, đầy trắc ẩn và ân cần đối với người vợ quẫn trí của ông. Encana không bị tổn thương hay tức giận khi cô từ chối sự an ủi của ông mà nhẹ nhàng cố gắng hướng suy nghĩ của mình về sự thật lớn hơn tình yêu ông dành cho cô. Thật giống như Thiên Chúa, Cha của chúng ta! Với tư cách là một người cha, Thiên Chúa thương xót chúng ta, những đứa con của Ngài. Hằng ngày, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta về ân sủng và lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta.

Như đã làm với Anna, sự thất vọng có thể làm mờ cảm xúc và cái nhìn của bạn về Thiên Chúa. Nhưng bạn có thể xóa tan sương mù đó. Giống như Anna, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện – bạn có thể nhắc nhở Chúa (thậm chí nhiều lần) về những gì bạn mong muốn. Nhưng cũng hãy nhắc nhở bản thân rằng Thiên Chúa quan tâm đến bạn. Ngài không tức giận khi bạn từ chối sự an ủi của Ngài. Ngài muốn gặp bạn trong nỗi đau của bạn và chu cấp cho bạn. Ngài khao khát được nuôi dưỡng bạn và chữa lành những phần bạn cảm thấy bị tổn thương hoặc lãng phí trong cuộc sống. Cuối cùng, Thiên Chúa đã đáp ứng khao khát sâu xa nhất của Anna về một đứa con trai, Samuel. Nhưng trong khi chờ đợi, Ngài đã đổ vào cô ấy tình yêu dịu dàng, tình phụ tử của Ngài – cũng như Ngài sẽ dành cho bạn.

Vì vậy, hãy đón nhận sự nuôi dưỡng mà Thiên Chúa ban cho ngay hôm nay. Ngài có thể nuôi dưỡng bạn bằng một lời đầy cảm hứng trong Kinh thánh. Hoặc có lẽ Ngài sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn thông qua sự thoải mái của một tình bạn và những tiếng cười và sự khích lệ giữa hai bạn. Chắc chắn Ngài có thể nuôi sống bạn qua sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể và trong giờ cầu nguyện yên bình, tĩnh lặng. Trong những khoảnh khắc đó, bạn có thể khám phá ra rằng Cha trên trời có thể đáp ứng bạn như không ai khác có thể làm được.

Lạy Cha, con cảm tạ tình yêu dịu dàng của Cha. Con tin tưởng Cha sẽ quan phòng cho con.

Comments are closed.

phone-icon