Go and take your place in the temple area – Suy niệm theo The WAU ngày 27.4.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Wednesday April 27th 2022
Meditation: Acts 5:17-26

Go and take your place in the temple area. (Acts 5:20)

When the angel of the Lord opened the doors of the jail to let the apostles out, he told them, “Go and take your place in the temple area and tell the people everything about this life” (Acts 5:20). Their miraculous release enabled them to continue their preaching, with all the signs and wonders that were bringing people to faith in Jesus.

Go and take your place. This command wasn’t just for the apostles; it’s for each one of us too. The risen Christ has asked us, his beloved brothers and sisters, to leave our “prisons” behind and go. Maybe the place he is sending you is in your home or in your workplace or parish. No matter where, he wants you to live out your life in Christ by fulfilling the unique mission he has given to you.

What are these prisons? They’re not literal prisons like the one the apostles were in, because even there we can answer God’s call. No, these are prisons of fear or discouragement or unworthiness or lack of confidence or complacency. Maybe we’re locked up but don’t realize it. Or maybe we don’t recognize what is holding us back. Yet God doesn’t want us in chains; he wants to set us free to go wherever he is sending us.

So how does God free us? The good news is that through Jesus’ death and resurrection, he already has! That’s the reality, even when we have trouble believing it. As St. Paul wrote, “For freedom Christ set us free” (Galatians 5:1). That means the prison door is unlocked; we can truly cross the threshold and walk out.

Today, ask God if there is any prison door you need to walk through. Believe that the Holy Spirit wants you to experience the freedom that Christ has already won for you, and then take some action, however small, to begin to break out of that prison. Jesus has set you free so that you can accomplish his work in the world. One step at a time, you can, like the apostles, Go and take your place.

“Lord, open my eyes to the ‘prisons’ that keep me from doing your will.”

Thứ Tư tuần II Phục Sinh
ngày 27.4.2022

Suy niệm: Cv 5, 17-26

Các ông hãy đi và đứng trong đền thờ (Cv 5,20)

Khi sứ thần của Chúa mở cửa ngục để cho các tông đồ ra ngoài, ngài bảo họ: “Các ông hãy đi và đứng trong đền thờ và kể cho dân chúng nghe mọi điều về lời ban sự sống này” (Cv 5,20). Sự giải thoát kỳ diệu của họ đã giúp họ tiếp tục rao giảng, với tất cả những phép lạ và điều kỳ diệu đang đưa mọi người đến với đức tin nơi Chúa Giêsu.

Hãy đi và đứng vào chỗ của bạn. Mệnh lệnh này không chỉ dành cho các tông đồ; nó cũng dành cho mỗi người trong chúng ta. Chúa Kitô Phục Sinh đã yêu cầu chúng ta, những anh chị em yêu dấu của Ngài, hãy bỏ lại những “nhà tù” của chúng ta và ra đi. Có thể nơi Ngài gửi bạn là nhà của bạn hoặc ở nơi làm việc hoặc giáo xứ của bạn. Bất kể ở đâu, Ngài muốn bạn sống hết mình trong Đức Kitô bằng cách hoàn thành sứ mệnh duy nhất mà Ngài đã giao cho bạn.

Những nhà tù này là gì? Chúng không phải là nhà tù theo đúng nghĩa đen như nhà tù mà các tông đồ đã ở, bởi vì ngay cả ở đó chúng ta cũng có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa. Không, đây là những nhà tù của sự sợ hãi hoặc chán nản hoặc không xứng đáng hoặc thiếu tự tin hoặc tự mãn. Có thể chúng ta đang bị nhốt nhưng không nhận ra điều đó. Hoặc có thể chúng ta không nhận ra điều gì đang kìm hãm chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn chúng ta bị xiềng xích; Ngài muốn để chúng ta tự do đi bất cứ nơi nào Ngài gửi chúng ta đi.

Vậy Thiên Chúa giải thoát chúng ta bằng cách nào? Tin mừng là qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Ngài đã có được điều đó! Đó là thực tế, ngay cả khi chúng ta khó tin. Như thánh Phaolô đã viết, “Vì sự tự do, Đấng Christ đã giải thoát chúng ta” (Gl 5,1). Điều đó có nghĩa là cửa nhà tù không khóa; chúng ta thực sự có thể vượt qua ngưỡng cửa và bước ra ngoài.

Hôm nay, hãy hỏi Thiên Chúa xem có cửa ngục nào bạn cần bước qua không. Hãy tin rằng Chúa Thánh Thần muốn bạn trải nghiệm sự tự do mà Đức Kitô đã giành cho bạn, và sau đó hãy thực hiện một số hành động, dù nhỏ bé, để bắt đầu thoát ra khỏi nhà tù đó. Chúa Giêsu đã trả tự do cho bạn để bạn có thể hoàn thành công việc của Ngài trên thế giới. Từng bước một, bạn có thể, giống như các tông đồ, Hãy đi và đứng vào chỗ của bạn.

Lạy Chúa, xin mở mắt cho con trước những “nhà tù” ngăn cản con làm theo ý muốn của Chúa.

Ga 3, 16-21
Ai sống theo sự thật sẽ đến cùng ánh sáng (Ga 3,21)

Hãy nghĩ về cảm giác khi mặt trời ló dạng sau chuỗi ngày u ám. Bạn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Bạn cảm thấy sống động hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Rốt cuộc thì thế giới không có vẻ là một nơi tồi tệ như vậy.

Đó là những gì chúng ta có thể cảm thấy khi chúng ta đến với sự hiện diện của Chúa – ngay cả trong những ngày u ám nhất!

Nhưng ánh sáng của Chúa Giêsu không chỉ ở đó để làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nó tiết lộ điều gì đó. Nếu bạn đã từng thử chơi trò trốn tìm ngoài trời vào một ngày nắng đẹp thì bạn sẽ biết việc tránh bị phát hiện khó khăn như thế nào. Nó cũng giống như cách đối với tội lỗi của chúng ta. Giống như bóng tối che giấu mọi thứ, chúng ta cố gắng che giấu hành vi sai trái và thái độ tội lỗi của mình. Chúng ta không muốn chúng bị đưa ra ánh sáng.

Vì vậy, hãy nghĩ về điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn khi bạn nghe thánh Gioan trong Tin mừng hôm nay nói về những người “ưa bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,20). Bạn có hình dung mình là một trong những người đó, hay bạn hình dung một người nào đó mà bạn biết? Hầu hết chúng ta có xu hướng coi thường bản thân và nghĩ về những ví dụ tồi tệ nhất của những người xung quanh. Bất cứ điều gì để giữ cho ánh sáng không chiếu vào những thứ mà chúng ta đang cố gắng che giấu!

Nhưng ngay cả những người giỏi nhất trong chúng ta cũng có thể đấu tranh với tội lỗi. Hãy nghĩ đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã quan tâm đến việc đi xưng tội hàng tuần. Nhiều khả năng đây không phải là vì ngài có rất nhiều điều khủng khiếp cần phải xưng thú . Đó là bởi vì ngài không muốn giấu tội lỗi của mình trong bóng tối – ngay cả những tội lỗi nhỏ nhất mà chúng ta thường bỏ qua. Ngài muốn mời Chúa Giêsu chiếu sáng mọi tội lỗi của mình để bóng tối và sự u ám xung quanh chúng có thể bị xua đuổi.

Nếu thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II có thể thừa nhận lỗi lầm của mình, thì bạn cũng vậy. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu không chiếu ánh sáng của mình vào tâm hồn bạn để làm bạn xấu hổ và nhục nhã. Ngài đến để “thế gian nhờ Ngài mà được cứu” (Ga 3,17). Vì vậy, hãy để Ngài tiếp tục cứu giúp bạn! Hãy để ánh sáng của Ngài cho bạn cơ hội thay đổi!

Lạy Chúa, con không muốn che giấu tội lỗi của mình với Chúa hay với chính bản thân con. Xin ban cho con can đảm đối mặt với chúng để con có thể đến gần Chúa hơn.

Comments are closed.

phone-icon