I will make them one nation upon the land – Suy niệm theo The WAU ngày 09.4.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Saturday April 9th 2022
Meditation: Ezekiel 37, 21-28

I will make them one nation upon the land… Never again shall they be divided into two kingdoms. (Ezekiel 37:22)

Have you ever had a precious piece of pottery or a sculpture that got broken? Perhaps it was a family heirloom, and one day you came home and saw that it had been knocked to the floor. There it lay in pieces. You tried to glue it together, but it didn’t work. You could still see the cracks and the glue. At that point, you probably wished you knew a craftsman who could somehow make the repair look seamless. 

You can think of Jesus as that kind of craftsman. The world’s foremost expert at fixing things that are broken, Jesus is the One who perfectly fulfills Ezekiel’s prophecy about reuniting the fractured people of God. 

God wanted Israel to be united because his plan was for his people to be a light to draw all the nations to himself. Now we see Jesus making that wholeness possible as Jews and Gentiles alike are brought together through him into God’s family. People from every background and perspective, from every nation and ethnic group, from every age group and demographic, can find unity in him. 

We know that Ezekiel’s prophecy has yet to be fulfilled completely; we still see division in the Church. But if we look at the Church spread throughout the world, we’ll also see a sign that many nations have indeed come together to worship the Lord. So let’s pray for unity in the Church. Let’s pray that Jesus, our Savior, will “fix” not just the broken parts of our individual lives but what is broken in the entire people of God. Let’s pray that the unity that God so longs to see in his people will become a light to all the nations. 

As you prepare to begin Holy Week, remember that Jesus has the power to put an end to all divisions. He can heal everything that is broken!

“Lord, send your Spirit on your Church, that we may truly become one body.”

Thứ Bảy tuần V Mùa Chay ngày 09.4.2022
Suy niệm: Ed 37, 21-28

Ta sẽ làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất trong xứ… chúng sẽ không còn chia thành hai vương quốc nữa (Ed 37,22)

Bạn đã bao giờ có một món đồ gốm quý giá hoặc một tác phẩm điêu khắc bị hỏng chưa? Có lẽ đó là vật gia truyền của gia đình, một hôm bạn về nhà thấy nó đã bị tan nát trên sàn nhà. Ở đó nó vở thành từng mảnh. Bạn đã cố gắng dán nó lại với nhau, nhưng không được. Bạn vẫn có thể nhìn thấy các vết nứt và keo. Tại thời điểm đó, bạn có thể ước rằng bạn biết một người thợ thủ công có thể làm cho các vết nứt trở lại nguyên vẹn như trước. 

Bạn có thể nghĩ về Chúa Giêsu như một người thợ thủ công. Là chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong việc sửa chữa những thứ bị hỏng, Chúa Giêsu là Đấng ứng nghiệm hoàn hảo lời tiên tri của Êdêkien về việc đoàn tụ những người bị tan tác của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa muốn dân Israel được hiệp nhất vì kế hoạch của Ngài là để dân Ngài trở thành ánh sáng thu hút tất cả các dân tộc về với chính Ngài. Giờ đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang làm cho sự trọn vẹn đó có thể thực hiện được vì người Do Thái và người ngoại đều được quy tụ lại với nhau thông qua Ngài vào gia đình của Thiên Chúa. Mọi người từ mọi bối cảnh và quan điểm, từ mọi quốc gia và dân tộc, từ mọi lứa tuổi và ngôn ngữ, đều có thể tìm thấy sự hiệp nhất trong Ngài. 

Chúng ta biết rằng lời tiên tri của Êdêkien vẫn chưa được ứng nghiệm hoàn toàn; chúng ta vẫn thấy sự chia rẽ trong Giáo hội. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào Hội thánh trải rộng khắp thế giới, chúng ta cũng sẽ thấy một dấu hiệu cho thấy nhiều quốc gia đã thực sự đến với nhau để thờ phượng Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hợp nhất trong Giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, sẽ “sửa chữa” không chỉ những phần bị tan vỡ trong cuộc sống cá nhân của chúng ta mà còn những gì bị tan vỡ trong toàn thể dân Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng sự hợp nhất mà Thiên Chúa hằng mong mỏi được thấy trong dân Ngài sẽ trở thành ánh sáng cho tất cả các dân tộc.

 Khi bạn chuẩn bị bắt đầu Tuần Thánh, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu có quyền năng để chấm dứt mọi sự chia rẽ. Ngài có thể hàn gắn mọi thứ đã tan vỡ! 

Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần của Chúa đến trên Hội Thánh của Chúa, để chúng con thực sự trở thành một thân thể.

* * *

Ga 11, 45-56
Điều lợi cho các ông
(Ga 11,50)

Giống như bỏ lỡ một lối thoát mới trên một xa lộ quen thuộc, thầy thượng tế Caipha sắp bỏ lỡ công trình mới mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi Chúa Giêsu. Ngay từ đầu, cả ông và Chúa Giêsu dường như đều có tư tưởng giống nhau: họ tôn trọng sâu sắc Lề Luật Môisen, và yêu mến dân Chúa và Đền thờ. Có lẽ ông thậm chí ở trong số những người, hai mươi năm trước đó, đã ngạc nhiên về sự hiểu biết của cậu bé Giêsu trong Đền thờ. Tuy nhiên, ở đây chúng ta thấy Caipha đang âm mưu về cái chết của Chúa Giêsu. Làm thế nào mà con đường của họ khác nhau?

Caipha bảo vệ quyết liệt các quyền của nước Israel bị chiếm đóng. Ông lo lắng về mối đe dọa của người La Mã đến nỗi sợ rằng người La Mã sẽ siết chặt vòng vây của họ để đáp lại sự nổi tiếng cuồng nhiệt của Chúa Giêsu. Và vì vậy, trong một trong những câu nói mỉa mai nhất trong Kinh thánh, Caipha đã đưa ra một lời tiên tri rõ ràng: “Điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50).

Caipha không thể nhìn thấy Chúa Giêsu thực sự là ai, và vì vậy ông đã “bỏ lỡ lối thoát”. Lời tuyên bố của ông bắt đầu chuyển hướng: kể từ ngày đó, những người Pharisêu lập kế hoạch giết Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu không còn đi lại trước công chúng.

Trên thực tế, điều lợi hơn một người – cụ thể là Chúa Giêsu chịu chết còn hơn là mạo hiểm thêm sự mất mát và sỉ nhục cho toàn thể dân Chúa. Đúng vậy, thật tốt khi một người – người thanh khiết, vô tội, làm phép lạ này – hy sinh cuộc sống của mình để dân tộc của anh ta có thể nhận được sự hoàn thành giao ước của họ với Thiên Chúa.

Xuyên suốt Kinh thánh, chúng ta thấy Thiên Chúa đang thực hiện những điều mới – những điều đôi khi có vẻ không hợp lý hoặc thậm chí là ngu xuẩn – nhưng cuối cùng lại được chứng minh là rất khôn ngoan. Cho dù đó là người hiền lành thừa hưởng đất Hứa (Mt 5, 5), Thiên Chúa là Đấng quyền năng nhất khi Ngài sử dụng sự yếu đuối của chúng ta (2Cr 12, 9), hay Thiên Chúa hạ kẻ uy quyền để nâng kẻ thấp hèn lên (Lc 1,52) , Ngài thường làm việc theo những cách khác với những gì chúng ta mong đợi. Vì vậy, hãy giữ cho đôi mắt của bạn luôn tỉnh táo. Thiên Chúa rất có thể làm một điều gì đó mới mẻ ngày hôm nay!

Lạy Chúa, con không bao giờ muốn đánh giá thấp ơn sủng của Chúa. Xin giúp con nhìn thấy bàn tay của Chúa hoạt động cách bất ngờ.

Comments are closed.

phone-icon