The last enemy to be destroyed is death – The WAU 15.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us –  August 2022

Monday August 15th 2022
Meditation: 1 Corinthians 15: 20 – 27
The last enemy to be destroyed is death. (1 Corinthians 15:26)

There is so much to celebrate on this special day. We celebrate the fact that Mary’s life, which had been filled with so many challenges and so much suffering, ended so gloriously. We rejoice in her coronation as Queen of Heaven. And we cherish her role as a mother who promises to “pray for us sinners now and at the hour of our death.” But St. Paul’s words in today’s second reading point to another very important truth that flows from Mary’s assumption: death has been defeated.

Of course, Jesus’ resurrection tells us the same thing, but with Mary’s assumption, the truth is driven home even more powerfully. Naturally, the news about the eternal Son of God rising from the dead is marvelous. But a human being like Mary? That only proves that Jesus’ resurrection has altered the shape of our lives as well as his. For all who believe in the Lord, “life” is no longer limited to the few decades we have on this earth. It now stretches out infinitely toward an unlimited, glorious horizon where all pain, suffering, and sin will be no more.

Yes, death has been defeated. It’s over. Done. Destroyed. We still experience the end of our earthly existence, but it’s not like the snuffing out of a candle. It’s more like “falling asleep” and waking up in the loving embrace of the Lord (see 1 Corinthians 15:6). Mary’s assumption shows us that Jesus will keep the promise he made at the Last Supper: “I will . . . take you to myself, so that where I am you also may be” (John 14:3).

Today, as you join the Church in honoring Mary, try to imagine what heaven will be like. Let any fear of death fall away as you picture yourself joining her, the angels and saints, and your own loved ones. Try to capture a sense of the beauty, the awe, and the love that will envelop you when you finally see the Lord face-to-face. Forever.

“All praise to you, Lord Jesus Christ, for your victory over the power of death itself!”

Thứ Hai tuần XX Thường Niên
ngày 15.8.2022

Suy niệm: 1Cr 15, 20-27
Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết (1Cr 15,26)

Có rất nhiều điều để mừng kính vào ngày đặc biệt này. Chúng ta kỷ niệm sự kiện rằng cuộc đời của Mẹ Maria, vốn đã trải qua rất nhiều thử thách và quá nhiều đau khổ, đã kết thúc một cách vinh quang. Chúng ta vui mừng khi Mẹ đăng quang là Nữ vương Thiên đàng. Và chúng ta trân trọng vai trò của Mẹ như một người mẹ, người hứa sẽ “cầu nguyện cho chúng ta những tội nhân bây giờ và vào giờ chết.” Nhưng những lời của Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay chỉ ra một lẽ thật rất quan trọng khác xuất phát từ việc lên trời của Mẹ Maria: cái chết đã bị đánh bại.

Tất nhiên, sự phục sinh của Chúa Giêsu nói với chúng ta điều tương tự, nhưng với việc lên trời của Mẹ Maria, sự thật còn được thúc đẩy về nhà một cách mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, tin mừng về Con Thiên Chúa vĩnh cửu sống lại từ cõi chết thật kỳ diệu. Nhưng một con người như Maria? Điều đó chỉ chứng tỏ rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu đã thay đổi hình dạng cuộc sống của chúng ta cũng như của Ngài. Đối với tất cả những ai tin vào Chúa, “sự sống” không còn giới hạn trong vài thập kỷ chúng ta có trên trái đất này. Giờ đây, nó trải dài vô tận về phía chân trời vinh quang, không giới hạn, nơi mọi đau đớn, khổ sở và tội lỗi sẽ không còn nữa.

Vâng, cái chết đã bị đánh bại. Đã hết. Xong. Bị tiêu diệt. Chúng ta vẫn trải qua sự kết thúc của sự tồn tại trên trần thế của mình, nhưng nó không giống như việc dập tắt một ngọn nến. Nó giống như “ngủ thiếp đi” và thức dậy trong vòng tay yêu thương của Chúa (1Cr 15,6). việc lên trời của Mẹ Maria cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu sẽ giữ lời hứa mà Ngài đã hứa trong Bữa Tiệc Ly: “Thầy sẽ… đưa anh em đến với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14,3).

Hôm nay, khi bạn cùng với Giáo hội tôn vinh Mẹ Maria, hãy thử tưởng tượng xem Thiên đàng sẽ như thế nào. Hãy để mọi nỗi sợ hãi về cái chết tan biến khi bạn hình dung mình đang hợp cùng với Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh, và những người thân yêu của bạn. Hãy cố gắng nắm bắt cảm giác về vẻ đẹp, sự kinh ngạc và tình yêu thương sẽ bao trùm bạn khi bạn cuối cùng được nhìn thấy Chúa mặt giáp mặt. Mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con xin ca ngợi Chúa vì Chúa đã chiến thắng quyền lực của chính sự chết!

* * *

Lc 1, 39-56 

Phúc cho em vì em đã tin (Lc 1, 45)

Khi thiên thần Gabriel nói với Maria rằng cô sẽ có một người con trai, cô ấy hỏi, “Làm sao chuyện ấy có thể có được?” (Lc 1, 34). Nhưng thiên thần bảo đảm với cô rằng điều đó sẽ xảy ra nhờ Chúa Thánh Thần, và Maria đã tin lời thiên sứ. Đó là lý do tại sao, trong Tin mừng hôm nay cho ngày lễ Mẹ lên trời, Êligiabét gọi Maria là “người có phúc” vì cô đã tin (1, 45).

Sự sinh nở mà vẫn còn đồng trinh không phải là chân lý duy nhất trong đức tin của chúng ta gặp khó khăn trong lời giải thích tự nhiên. Chúng ta cũng có thể tự hỏi làm thế nào Chúa Giêsu hoàn toàn là Thiên Chúa và hoàn toàn là con người, hoặc làm thế nào, sau khi nằm trong mồ ba ngày, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Nhưng trong khi chúng ta không biết như thế nào, nhưng chúng ta biết lý do tại sao: là để Thiên Chúa yêu thương của chúng ta có thể cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết.

Tín điều về thân xác của Maria lên trời là một chân lý khác không thể giải thích ở mức độ tự nhiên. Một lần nữa, chúng ta không biết nó xảy ra như thế nào, nhưng chúng ta biết tại sao. Bằng cách thưa xin vâng theo lời mời gọi của thiên sứ, Maria đã sinh ra Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Bởi vì lời xin vâng này, cô đã đóng một vai trò trung tâm trong sự cứu rỗi của chúng ta. Và vì vậy, Thiên Chúa đã tôn vinh cô rất nhiều khi cho phép cô được chia sẻ trọn vẹn thành quả chiến thắng của Chúa Giêsu đối với tội lỗi và sự chết ngay cả bây giờ, trước khi Ngài trở lại trong vinh quang.

Một ngày nào đó, chúng ta cũng hy vọng được chia sẻ chiến thắng của Đức Kitô. Khi Ngài đến lần thứ hai, thân xác thối nát sẽ trở nên không bất tử (1 Cor 15, 54). Thân xác của chúng ta sẽ được làm cho sống lại với tư cách là thân xác thiêng liêng, và chúng ta sẽ thấy Mẹ Maria trong vẻ đẹp và sự rạng ngời của Mẹ.

Chúng ta không biết điều này sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng đó là nơi đức tin sẽ đến. Như Êligiabét đã nói với Maria rằng: Phúc cho em vì em đã tin. Chúng ta thực sự được chúc phúc khi chúng ta chọn tin rằng tất cả những lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Và khi chúng ta đấu tranh để tin tưởng, chúng ta chỉ còn cách hướng về Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Mẹ luôn mong muốn chuyển cầu cho chúng ta và dẫn chúng ta vào vòng tay yêu thương của Con Mẹ, Chúa Giêsu.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con.

Comments are closed.

phone-icon