Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật III Mùa Vọng A

0

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

– Hát: Thờ Lạy Chúa.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi biết rằng đã mang phận người ai trong chúng con thoát khỏi giòng chảy khắc nghiệt của thời gian. Cứ một ngày qua đi, thêm một ngày, rồi lại thêm một ngày nữa…thì những đau khổ, muộn phiền, những lắng lo như được cộng thêm, như được nhân lên. Để con khỏi kiệt lực dưới sức nặng của Thập giá cuộc đời, thì Chúa đã tự nguyện ở lại với chúng con qua nhiệm tích Thánh Thể. Chúa đã ban máu thịt Chúa làm lương thần nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con được tham dự vào sự sống thần linh Chúa. Thánh Thể cho chúng con niềm hạnh phúc. Bởi có Chúa, sống với Chúa, được Chúa đồng hành, thì dẫu cảnh huống nào chúng con cũng thấy thanh thản an bình.

Ôi, Giêsu Thánh Thể, Chúa là sự êm đềm và dịu ngọt của chúng con. Chúa vô cùng mỹ miều khả ái. Chúa chẳng tiếc sự gì cùng chúng con. Chúa ao ước kết hợp với chúng con, và chuyển tải ơn trời xuống cho chúng con. Chúa thương yêu chúng con đến nỗi, lấy sự ở cùng chúng con làm vui. Đáp đền, chúng con đã mở cửa lòng kính mời Chúa đến mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã tiếp diễn hy tế thập giá mỗi ngày, để tan biến hoà hợp trong chúng con, vừa để lắng nghe chia sẻ, vừa để xoa dịu ủi an, vừa đỡ nâng tiếp sức, vừa cũng bởi cảm nhận lòng Chúa yêu chúng con cao vời.  Chúa đã ban nguồn thánh ân cao cả cho chúng con. Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng con trở về, ngả đầu vào Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa hãy là sức sống mãnh liệt cho chúng con. Xin Chúa hãy là  tình yêu, là mọi sự, là hạnh phúc, là ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con khát khao được thuộc trọn về Chúa, được Chúa là gia nghiệp đời chúng con.

Đây là khoảnh khắc tự tình bên Thánh Thể, mà Chúa nhân từ đã ưu ái dành sẵn, chúng con xin trở về trước tôn nhan Chúa. Hợp với Mẹ Maria, chúng con xin lỗi Chúa vì đã bao phen thờ ơ, lạnh nhạt trước lòng Chúa yêu thương, khiến Chúa phải thổn thức. Chúng con cũng xin hợp với Mẹ Maria, khiêm cung thờ lạy Chúa, ca khen chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa bởi muôn hồng ân Chúa đã ban. Thánh Thể Chúa luôn quảng đại thi thố cho chúng con bao ơn huệ xác hồn. Xin tình yêu Thánh Thể thánh hoá đỡ nâng, để với những lần đến bên Ngài, kín múc được nhiều ân sủng, nghị lực… cuộc sống chúng con càng biến đổi phong phú.

Lạy Chúa, Mùa vọng nhắc chúng con sống trong sự mong chờ Chúa quang lâm. Xin dùng Lời Chúa sáng soi, để giúp chúng con hành động sao cho luôn đẹp ý Ngài,  và có được niềm hy vọng sẽ gặp Ngài bất cứ lúc nào Ngài lại đến.

Hát: Lời Ngài.

III. ĐỌC LỜI CHÚA: (Mt 11, 2-11).

IV. SUY NIỆM (Ngồi).

Sống trong thân phận lưu đầy, Israel luôn mong chờ Chúa đến giải thoát cứu độ. Họ tha thiết khát khao Thiên Chúa can thiệp, đưa trở về Sion, để được sống tự do hạnh phúc. Chúa đã dùng các ngôn sứ, nhất là qua Isaia, hứa sẽ thực hiện ngày hồng phúc đó: “Vui lên nào, hỡi sa mạc, hỡi đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan nhảy múa reo hò”. Isaia còn tuyên sấm: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phúc. Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em”.

Khi Thiên Chúa đến, Ngài sẽ làm cho người mù xem thấy, người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Xuyên suốt thời gian chuẩn bị, các ngôn sứ đều được sai đến để loan báo tin vui, niềm hy vọng. Đồng thời phác hoạ về một Đấng Thiên Sai tuyệt vời…. Và khi thời gian đã mãn, khi những gì các ngôn sứ loan báo trong Cựu Ước sắp nên hiện thực, Thiên Chúa lại chọn gọi Gioan Tẩy Giả đi trước để loan báo với mọi người rằng: Đấng Thiên Chúa hứa đã đến. Trên bờ sông Giođan, Gioan đã giới thiệu Chúa Cứu Thế như một vị thẩm phán chí công, tay cầm chiếc nia, tay cầm chiếc rìu, Ngài đến để đổi mới mọi sự. Ngài đến để thực hiện phép rửa bằng Thánh Thần và Lửa. Ngài đến để giúp con người lãnh nhận sự sống mới, sự sống của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm một cuộc cách mạng mà toàn thế giới đang mong đợi.

Là đấng Tiền hô, Gioan cũng là nhân chứng cho sự thật. Gioan đã lên án cuộc hôn nhân bất chính của Hêrôđê Antipas với Hêrôđia là chị dâu, nên đã bị tống giam. Dù bị kiềm kẹp trong lao tù, Gioan vẫn tạo cơ hội để các môn đệ ông nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ông đã sai các môn đệ đến với Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, Thầy có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến hay chúng tôi còn chờ một Đấng nào khác?”. Với câu nghi vấn này, các môn đệ của Gioan muốn hướng về con người của Chúa Giêsu. Họ muốn biết đích thực Chúa là ai!. Và Chúa Giêsu đã dùng những lời của Isaia để trả lời. Nơi Ngài đã ứng nghiệm nhiều lời sấm ngôn mà các ngôn sứ đã nói về Đấng Thiên Sai. Như thế Ngài chính là Đấng phải đến chứ không còn ai khác. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng nói: “Phúc thay cho người nào không mất niềm tin vào Tôi”. Chúa nói thế bởi Chúa biết rằng: những người đương thời thì vẫn quan niệm về một Đấng Thiên Sai quá nặng tính trần tục. Đấng ấy sẽ đến đem ơn cứu độ cho con người bằng cách sẽ làm một cuộc cách mạng chính trị, giải thoát Israel khỏi cảnh đô hộ của đế quốc. Ngài sẽ làm cho đất nước hưng thịnh, giàu mạnh. Thế nên, dù đã thấy các phép lạ hiển nhiên Chúa Giêsu làm, minh chứng Ngài là Đấng được Thiên Chúa sai đến, họ vẫn thắc mắc nghi ngại… chẳng muốn tin nhận… Hôm nay, Chúa nhấn mạnh cho họ biết rằng: Hãy theo các dấu chỉ để nhận ra Ngài, nếu ai cứ theo những suy tư của riêng mình mà không chấp nhận Ngài, thì họ đã vấp phạm vì Ngài.

Và sau đó, Chúa đã ca tụng Gioan tiền hô: Người ta đổ xô vào rừng không phải để ngắm một cây sậy phất phơ trước gió, mà để nghe một tiên tri. Gioan có niềm vinh dự vượt hơn hẳn mọi ngôn sứ khác. Ông không chỉ là một tiên tri lỗi lạc, là gạch nối giữa Cựu Uớc và Tân Ước. Ông không chỉ là tiền hô trực tiếp dọn đường cho Chúa đến, nhưng còn được thấy Chúa, và chỉ cho mọi người thấy Chúa. Ông đã giới thiệu các môn đệ ông đi theo Ngài… Gioan xứng đáng được Chúa khen ngợi, vì Gioan đã dám sống thanh bạch, đạm bạc, khó nghèo. Tính cách của ông là dũng cảm, kiên trung, bất khuất. Dẫu cảnh huống nào ông cũng chu toàn sứ mạng của người ngôn sứ.

Lạy Chúa, chúng con đang bước vào Chúa nhật 3 mùa vọng. Chúa Nhật này là Chúa Nhật mang tính mừng vui và hy vọng. “Hãy vui lên vì Chúa đã đến. Hãy vui lên vì Chúa đang đến, và hãy vui lên vì Chúa sẽ đến”. Chúa đã đến sinh ra trần trụi, chết thảm thương, để nên ơn cứu độ đời đời cho chúng con. Chúa vẫn tiếp đến qua Tin Mừng, qua các Bí Tích, qua các biến cố. Chúa vẫn đến thấp thoáng qua khuôn mặt người anh em đau khổ, thiếu thốn, tội lỗi… Đạo của Chúa là đạo của niềm vui, hy vọng. Đạo của Chúa là đạo của sự phấn khởi, là đạo của tình yêu. Đạo của Chúa mời gọi con người tin vào Đức Kitô một cách kiên định, tin không dựa trên những dấu lạ cụ thể sống động mà Ngài đã thực hiện, nhưng niềm tin ấy phải là động lực thôi thúc con người vận dụng mọi năng lực, trí tuệ Chúa ban để tìm kiếm Ngài, xác tín Ngài là Đấng Cứu Thể độc nhất cao cả, và dám bước theo Ngài bằng cách luôn thực thi ý Ngài… Trong niềm mong đợi Chúa sẽ đến, con người phải liên hệ thâm sâu cùng Thiên Chúa, phải sống kiên trì nhẫn nại, không phàn nàn kêu trách lẫn nhau. Thánh Giacôbê khuyên: “Như  nhà nông kiên nhẫn biết bao khi chờ đợi cho đất trở sinh hoa mầu quý giá… họ phải đợi chờ mưa đầu mùa lẫn cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí vì ngày Chúa quang lâm gần tới”.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con tin rằng sớm hoặc muộn, rồi Chúa cũng sẽ lại đến. Xin niềm tin Chúa đến giải thoát, giúp chúng con luôn sống kiên tâm, can đảm, tỉnh thức cầu nguyện, và đem hết khả năng để loan báo cho mọi người rằng: nước Thiên Chúa đã gần. Hãy tin, hãy bước theo Đức Kitô, và hãy sống trong tình yêu Ngài ngay từ hôm nay, để được sống trong vương quốc hạnh phúc của Ngài mãi mãi.

Hát: Trông Đợi.

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, được sống những ngày Mùa Vọng, lòng chúng con thực sự tràn đầy vui mừng mà hy vọng. Chúng con cảm tạ Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại để nên mặt trời, nên ánh sáng vĩnh cửu, nên nhựa sống mới cho chúng con. Chúa ơi, Chúa đã đến, đến thiết lập vương quốc hoà bình và công lý cho toàn cõi đất. Chúa mời gọi mọi người sống trong vương quốc đó, trở thành con cái sự sáng, sống tỉnh thức và ăn ở đúng đắn như đang sống giữa ban ngày. Mùa vọng còn dạy chúng con phải nỗ lực sống canh tân, đổi đời, phải tích cực xây dựng nước Chúa… Mùa Vọng mời gọi chúng con sống ơn gọi của mình là loan báo Chúa Kitô, và làm cho ngài được nhập thể cách thiêng liêng nơi mọi tâm hồn.

Ôi, Giêsu! Đẹp làm sao Mùa Vọng trần thế Chúa dành cho mỗi chúng con. Chúng con vô cùng vui mừng và phấn khởi vì Chúa vẫn đến, và Chúa đang đồng hành cùng chúng con, ban ơn thánh hoá để chúng con sống thật thánh thiện tốt lành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân Mùa Vọng này, chúng con nguyện xin Chúa thánh tẩy tâm hồn chúng con. Xin Chúa hãy hồi sinh nhiều linh hồn khô cằn trong tội. Xin giúp họ dứt khoát với các đam mê tục luỵ thế trần, để hoàn toàn tin vào Chúa, dấn thân cho niềm tin, sống cho chính Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin đốt nóng trong chúng con lửa mến yêu. Xin giúp chúng con luôn kiên trì nhẫn nại, luôn sẵn sàng cầm đèn cháy sáng trong tay, để khi Chúa đến, chúng con cũng được hợp hoan cùng Chúa trong tiệc cưới muôn đời.

Giờ đây với tất cả thao thức đợi chờ Chúa lại đến, chúng con tha thiết nguyện xin: Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. Xin Chúa đến cứu độ chúng con.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

–  Này con là đá
–  Đây nhiệm tích
–  Hát: Chúa Sẽ Đến

Comments are closed.

phone-icon