Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã an nghỉ trong Chúa

0

Theo nguồn tin từ Vatican News, Đức Thánh Cha Benedicto XVI vừa băng hà lúc 9:34 (Giờ Vatican) tại Mater Ecclesiae Monastery, Vatican. Mọi thông tin kế tiếp sẽ được thông báo sau.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican. Further information will be provided as soon as possible.” (FB Vatican News)

Kính xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Vị Cha Chung của chúng ta sớm được hưởng phúc vinh Nước Trời.

Comments are closed.

phone-icon