Những con người bình thường được biến đổi

0

Tác giả: GREG ERLANDSON
Nguồn: WAU, Personal Spirituality Resources
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

Tất cả chúng ta đều khao khát sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.
Trong suốt mùa Phục Sinh, chúng ta có một cơ hội tuyệt vời để mở lòng mình ra đón nhận quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần một cách trọn vẹn hơn.
Giống như chúng ta, các môn đệ không phải là những con người đặc biệt. Họ chỉ là những người buôn bán, thương nhân và nhân viên chính phủ – cha mẹ, giáo viên và nhà hoạt động chính trị. Họ đã không đến với nhau và vạch ra một kế hoạch để làm đảo ngược thế giới của họ. Họ yếu đuối và tội lỗi, cũng giống như chúng ta và họ biết rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể thực hiện công việc mà Chúa Giêsu đã trao phó cho họ. Đây là lý do tại sao, thay vì dựa vào sức riêng mình, họ đã nghe theo lời của Chúa Giêsu để ở lại Giêrusalem, cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. (x. Lc 24,49).
Và giờ đây, khi chúng ta mừng Chúa Phục Sinh, chúng ta hãy bắt chước các môn đệ và dành thêm thời gian để cầu nguyện. Chúng ta hãy suy gẫm lời Thiên Chúa và cầu xin Người ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Tất cả chúng ta hãy chờ đợi lời hứa của Chúa Giêsu được thưc hiện: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em” (Cv 1,8).

Suy phục Thánh Thần. Để giúp chúng ta thực hiện điều đó, đây là năm cách để cảm nghiệm tình yêu của Người cách sâu sắc hơn. Thực hiện năm bước này có thể giúp loại bỏ những trở ngại và mở lòng chúng ta ra với quyền năng biến đổi của Thánh Thần.

Hãy tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Còn gì giống Chúa Giêsu hơn là cùng cầu nguyện với Người: “Lạy Cha, xin tha cho họ; vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34)? Khi chúng ta tha thứ, chúng ta để cho Chúa thay thế sự cay đắng và oán giận bằng tình yêu và ân sủng của Người.

Không dung dưỡng tội lỗi. Không có gì ngăn cản chúng ta lãnh nhận Thánh Thần hơn là để tội lỗi cứ tiếp tục ở trong tâm hồn và trong hành động của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng những người với “tay sạch lòng thanh” sẽ lãnh nhận phúc lành của Chúa (Tv 24,4-5). Hãy đi xưng tội và xin Chúa ban ơn để không phạm tội nữa. Người luôn luôn sẵn sàng tha thứ và củng cố dân Người.

Hãy từ bỏ thành kiến. “Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô” (Gl 3,28). Thiên Chúa đã tuôn đổ Thần Khí của Người một cách nhưng không trên tất cả mọi người, và Người mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau cách trọn vẹn, từ tận đáy lòng.

Hãy chăm sóc người nghèo. “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Nhiều vị thánh và các anh hùng của Giáo Hội đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi những con người túng thiếu và bị bỏ rơi đang ở giữa họ. Bằng cách mở lòng chúng ta ra với những người xung quanh mình, chúng ta cũng mở lòng mình ra với Chúa Giêsu và Thánh Thần của Người.

Hãy chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin rằng chúng ta tội lỗi, yếu đuối hoặc chai cứng lòng ngay cả để yêu mến Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy khó mà tin rằng Người muốn ban cho chúng ta một món quà vĩ đại là Thánh Thần của Người. Mỗi ngày trong cầu nguyện, hãy nhớ lời Kinh Thánh: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha [tiếc], nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32).

Comments are closed.

phone-icon