Vị Á Thánh kính ngày 18 tháng 4

0

Á thánh Mary Incarnation

Mary Incarnation, tên thật là Barbe Acarie chào đời năm 1566 và qua đời năm 1618. Chị có nhiệm vụ giới thiệu với nước Pháp các nữ tu Carmelite Discalced. Người ta gọi Chị là “mẹ và là Vị sáng lập Dòng Carmelite ở Pháp.” Barbe Avrillot là con gái của Vị quan chức cao cấp ở Paris. Năm 17 tuổi, Chị lập gia đình với Pierre Acari thuộc gia đình quý tộc. Họ có 6 người con; ba trong sáu là nữ tu Dòng Carmelite và một là linh mục. Barbe trở nên nổi tiếng ở Paris do công việc từ thiện của Bà. Bà đã thuyết phục Đức Vua cho phép các đan sĩ Carmelite được mở một đan viện ở Paris. Sau đó, nhiều đan viện nữa tiếp tục được mở. Sau khi hôn phu của Bà qua đời năm 1613, Bà gia nhập Đan viện Carmelite ở Amiens với tư cách là dòng ba và lấy tên là Mary Incarnation (Maria hiện thân). Chị qua đời ngày 18 tháng 4 năm 1618. Người ta cho biết có rất nhiều phép lạ được làm nơi mộ Ngài. Chị được phong hiển thánh năm 1791.

Nguyên tác “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Sao Thị Thảo Lành – Thỉnh Sinh

Comments are closed.