101 mẫu cắm hoa trong phụng vụ (1)

0

Xin giới thiệu với các bạn 101 mẫu cắm hoa trong Phụng vụ đã được chụp tại nguyện đường Dòng Đa Minh Tam Hiệp và một số Nhà Dòng bạn:

Xin nhấn vào đây để xem toàn bộ 101 hình

Sr. Bích Thu, OP sưu tập 

Comments are closed.