Vị Thánh kính ngày 13 tháng 7

0

HENRY II, Vua

Henry II (973-1024) là một Hoàng đế Roma và là ân nhân của Giáo Hội. Ngài là quý tử của Quận công Bavaria và đã kế thừa ngôi đó năm 995. Ngài được thụ huấn dưới chân Thày Wolfgang, Vị Giám mục thánh thiện của Giáo phận Regensberg. Năm 1002, Ngài đã kế ngôi người anh họ Otto III và giữ chức vị Hoàng đế vương quốc Rôma. Ngài trợ cấp ngân sách cho giáo phận Hildesheim, Magdeburg, Strassburg, và Merseburg. Năm 1006, Ngài thành lập giáo phận Bamberg, xây cất một vương cung thánh đường và một đan viện. Ngài cũng là người ủng hộ việc canh tân đan tu, cụ thể triển khai việc canh tân cho đan viện ở Gorze, và tuyên bố giáo triều trên thế triều Ý. Ngài qua đời ngày 13 tháng 7 năm 1024 và được phong thánh năm 1146. Năm 1200, hiền thê của Ngài là Cunegund cũng được phong thánh.

Comments are closed.