Giáo án Giáo lý Hồng ân – tháng 12

0

GIÁO ÁN GIÁO LÝ HỒNG ÂN

THÁNG 12

*** 

KHỐI XƯNG TỘI

Lớp Xưng Tội 1

Bài 5: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (2 tiết)

Lớp Xưng Tội 2

Bài 19: Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa

Lớp Xưng Tội 3

Bài 31: Lãnh nhận Bí tích Hòa giải – Xưng tội (tiết 1)

Bài 31: lãnh nhận Bí tích Hòa giải – Xưng tội  (tiết 2)

KHỐI THÊM SỨC

Lớp Thêm Sức 1

Bài 6:  Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu   

Lớp Thêm Sức 2

Bài 21: Điều răn 1: Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa

Bài 22: Điều răn 2: Tôn kính danh Thiên Chúa

Bài 23: Điều răn 3: Thánh hoá ngày Chúa nhật

Lớp Thêm Sức 3

Bài 36: Bí tích Thêm sức 

KHỐI SỐNG ĐẠO

Lớp Sống Đạo 1

Bài 8:Thiên Chúa đấng sáng tạo và quan phòng    

Bài 9: Thiên Chúa tạo dựng con người        

Lớp Sống Đạo 2 

Bài 27: Bí tích Truyền chức thánh

Bài 28: Ơn kêu gọi

Lớp Sống Đạo 3

Bài 43:  Điều răn I: Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa (2 tiết)

Bài 44: Điều răn II: Tôn kính danh thánh Thiên Chúa

Bài 45: Điều răn III: Thánh hóa ngày Chúa nhật (tiết 1)

Comments are closed.