Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 29.12

0

Chúa Nhật ngày 29/12/2013

THÁNH GIA THẤT

Mt 2,13-15.19-23

“Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập (Mt 2,14)


Như Mẹ: Gia đình Nadarét chỉ là một gia đình nhỏ bé và bình thường. Dù gặp khó khăn, thánh Giuse là người gia trưởng vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa. Người vâng theo thánh ý Chúa mà làm theo, và nhờ thế mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đềm với sự bình an.

Với Mẹ: Lạy Thánh Gia, xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, hiền lành, luôn lấy tình bác ái huynh đệ mà xây dựng gia đình, cộng đoàn, xã hội như ý Chúa muốn. Nhờ thế, Chúa sẽ luôn che chở giữ gìn chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, con tin Chúa sẽ che chở những người kính sợ Chúa. Xin Mẹ cho chúng con cũng biết giúp nhau xây dựng gia đình của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.