Suy niệm với Mẹ, ngày 16.02

0

 Thứ Hai, ngày 16.02.2015

 Mc 8,11-13

“Người thở dài não nuột và nói:
‘Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ’!” (Mc 8,12)

Như Mẹ: Lời than thở của Chúa Giêsu ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta, những người thuộc thế giới văn minh, luôn muốn dùng khoa học để chứng minh tất cả, chỉ tin dựa trên những gì mắt thấy tai nghe… Và vì thế, khó lòng mở tâm hồn ra để đón nhận Thiên Chúa là Đấng Tối Cao và đầy quyền năng.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con nhất là trước sức hấp dẫn của tiền tài, vật chất và sự thoải mái của tiện nghi. Lối sống thực dụng khiến chúng con trở nên coi thường những giá trị thiêng liêng. Xin cho chúng con biết tin thật vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết luôn tin tưởng phó thác vào Chúa khi nhìn ngắm sự kì diệu của vũ trụ và anh chị em bên cạnh mình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.